Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Hoang Quan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2342 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MỤC LỤC:

I. LIÊN MINH CHÂU ÂU.

Liên minh châu Âu hay liên hiệp châu âu ( tiếng anh: european union) viết tắt là EU.
Là một liên minh kinh tế chính trị bao gồm 27 quốc gia thành viên thuộc Châu Âu.
Liên minh châu âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 dựa
trên Cộng đồng châu âu (EC). Với hơn 500 triệu dân, ‘Liên minh châu âu chiếm 30%
( 18,4 tỷ đô la Mỹ năm 2008) GDP danh nghĩa và khoảng 20%( 15,2 tỷ đô la Mỹ năm
2008) GDP sức mua tương đương của thế giới.
Liên minh châu Âu đã phát triển một thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp
tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các thành viên đảm bảo sự lưu thông tự do của con người,
hàng hóa, dịch vụ và vốn. EU duy trì các chính sách chung về thương mại, nông
nghiệp, ngư nghiệp và phát triển địa phương. 16 nước thành viên đã chấp nhận đồng
tiền chung, đồng Euro, tạo nên Khu vực đồng Euro.
Liên minh châu Âu đã phát triển một vai trò nhất định trong chính sách đối ngoại,
có đại diện trong Tổ chức Thương mại Thế giới, G8, G-20 nền kinh tế lớn và Liên hợp
quốc. Liên minh châu Âu đã thông qua việc bãi bỏ kiểm tra hộ chiếu bằng Hiệp ước
Schengen giữa 22 quốc gia thành viên và 3 quốc gia không phải là thành viên Liên
minh châu Âu. Thể chế chính trị quan trọng của Liên minh châu Âu bao gồm Ủy ban
châu Âu, Nghị viện Châu Âu đồng Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu, Tòa án
Công lý Liên minh châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép Châu Âu, từ 6 thành viên
ban đầu năm 1951. Từ đó cho đến nay Liên minh Châu Âu đã lớn mạnh hơn về cả số
lượng cũng như chất lượng thông qua việc tăng cường thẩm quyền của Liên minh châu
Âu.

II. NỢ CÔNG VÀ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG
1.

Nợ công là gì?

Nói một cách khái quát nhất, có thể hiểu nợ công là nợ Chính phủ, nợ công hoặc nợ
quốc gia là tổng giá trị các khoản tiền mà Chính phủ thuộc mọi cấp từ Trung ương đến
địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách, vì thế, nợ Chính
phủ, nói cách khác, là thâm hụt ngân sách lũy kế tính đến một thời điểm nào đó. Để dễ
hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ bằng bao
nhiêu phần trăm so với tổng tài sản quốc nội( GDP).
Nợ chính phủ được phần thành: Nợ trong nước ( các khoản vay từ người cho vay
trong nước) và Nợ nước ngoài ( các khoản vay từ người cho vay ngoài nước). Việc đi
vay của Chính phủ có thể được thực hiện thông qua phát hành trái phiếu. Chính phủ
để vay từ các tổ chức, cá nhân. Trái phiếu chính phủ bằng nội tệ được coi là không có
rủ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vĩ mô - Người đăng: Hoang Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
kinh tế vĩ mô 9 10 433