Ktl-icon-tai-lieu

kỷ năng giám sát

Được đăng lên bởi VY Mon
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Siêu thị điện máy Việt Long - 

KỸ NĂNG GIÁM SÁT

NỘI DUNG

• Vai trò của việc GS

• Lập kế hoạch & ưu tiên
công việc
• Họp hiệu quả

• Nhiệm vụ thăm viếng KH

• Quản lý thời gian

• Kỹ năng Động cơ thúc đẩy

• Quản lý & kiểm soát việc
thực hiện

• Mục tiêu

• Kỹ năng lãnh đạo
• Kỹ năng đàm phán

• Marketing
• Thư nhắc nhở

ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY

?
Siêu thị điện máy Việt Long - 

SỨ MẠNG CỦA P.KD

?

Mục tiêu huấn luyện
• Vì sao tôi ngồi đây?
• Điều này sẽ giúp gì được cho tôi?

Sales Organisation Development

Vai trò của việc giám sát
Những điều thiết yếu
Xây dựng Kinh doanh
Xây dựng Tổ chức

Trách nhiệm của việc GS
XD Kinh Doanh
– Thực hiện bán hàng
– Hình ảnh - TPOSM / POSM
- Định vị sản phẩm
- Sơ đồ trưng bày
– Phân Phối / Hiện diện
– Bao phủ điểm bán
– Phần không gian / Thị phần
– Giá cả
– Khuyến mãi / KM thương mại
– Tuân thủ chính sách
– Kế hoạch kinh doanh
– Tài Chính / ROI
– Thực hiện kế hoạch Chu Kỳ

XD Tổ Chức
– Huấn luyện
– Cố vấn
– Xây dựng nhóm
– Đào tạo
– Đánh giá thực hiện
– Kế hoạch phát triển NS
– Đánh giá năng lực
– Tuyển chọn & tuyển dụng
– Tuân thủ các chính sách

Vai trò của Giám Sát
XD kinh doanh

XD Tổ chức

• Đo lường được
• Phân tích
• Chia sẻ
• Rà soát lại
• Liên tục hoàn thiện
Phát triển nhân viên của bạn Suy nghĩ và Thực hiện như bạn làm

Các mối quan hệ của công việc GS
Đồng nghiệp

Sếp
Giám sát

Khách hàng
Sales Organisation Development

Thành viên
trong nhóm

Trách nhiệm của GS
Nếu những gì bạn làm không đáp ứng:
Xây dựng kinh doanh
hoặc
Xây dựng tổ chức

Làm sao ta biết ta đang làm tốt
công việc ???

Nhân viên bán hàng

Nhiệm vụ thăm viếng khách hàng
In-call mission

NỘI DUNG

• Vai trò của việc GS

• Lập kế hoạch & ưu tiên
công việc
• Họp hiệu quả

• Nhiệm vụ thăm viếng KH

• Quản lý thời gian

• Kỹ năng Động cơ thúc đẩy

• Quản lý & kiểm soát việc
thực hiện

• Mục tiêu

• Kỹ năng lãnh đạo
• Kỹ năng đàm phán

• Marketing
• Thư nhắc nhở

Động cơ thúc đẩy
(Motivation)

Động cơ thúc đẩy
Động cơ thúc đẩy có được thông qua

Sự lãnh đạo
&

Xây dựng nhóm

Hiểu về Động Cơ Thúc Đẩy
• Hiểu sâu sắc việc con người được thúc đẩy như thế nào
• Thiết lập cách thức để nhận ra điều gì thúc đẩy con
người.
• Tìm ra cách thức mà nhà quản lý có thể tác động đến
Động cơ thúc đẩy của con người.
• Thiết lập những hướng dẫn để đạt được những cấp độ
cao hơn trong việc Thúc đẩy mọi người.
• Phát triển nguyên tắc chung để hoàn thiện việc khích lệ
con người.

Thúc đẩy con người
Làm cho c...
KỸ NĂNG GIÁM SÁT
KỸ NĂNG GIÁM SÁT
Siêu thị điện máy Việt Long - www.vietlongplaza.com.vn
kỷ năng giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỷ năng giám sát - Người đăng: VY Mon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
kỷ năng giám sát 9 10 960