Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp tại ngân hàng

Được đăng lên bởi Mỹ Lệ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẠI NGÂN HÀNG
1/ Thực trạng tại Ngân hàng:
1.1/ Đối với khách hàng:
Qua quá trình quan sát thực tế tại Ngân hàng thông qua những lần giao dịch với ngân hàng. Người
viết đưa ra những đánh giá về mặt văn hóa giao tiếp ứng xử như sau: Cán bộ, Giao dịch viên, CVQHKH,
… tại chi nhánh có cách giao tiếp ứng xử phù hợp với môi trường công sở.
a/ Bộ phận bảo vệ ngoài công tác bảo vệ giữ gìn trật tự cũng chính là bộ phận tạo ấn tượng đầu
tiên đối với khách hàng. Theo đánh giá chủ quan của người viết, phần nào đó lấy được những thiện cảm
đầu tiên từ khách hàng thông qua đội ngũ này.
Bộ phận bảo vệ bên ngoài phụ trách trông giữ xe: Chủ động hướng dẫn khách hàng đậu xe, giúp
đỡ khách hàng nữ và người lớn tuổi khi lấy xe với thái độ thân thiện, niềm nở.
Bộ phận bảo vệ bên trong khu vực làm việc luôn chú ý quan sát để có thể giúp đỡ khách hàng khi
cần thiết, như: hướng dẫn khách hàng trong việc đúng lấy số thứ tự cho từng dịch vụ; chỉ dẫn khách
hàng tìm đến đúng bộ phận hoặc phòng ban khách hàng cần…
b/ Bộ phận giao dịch viên đây là đội ngũ thường được gọi là “mặt tiền” của ngân hàng, là bộ
phận tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất.
Nhìn chung hầu hết các giao dịch viên phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng, thân thiện và
nhiệt tình, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số giao dịch viên chưa làm tốt điều đó. Điển hình là khu vực mở
tài khoản cho khách hàng doanh nghiệp, chưa có được sự chủ động trong việc hướng dẫn quy trình, đôi
khi có biểu hiện mất kiên nhẫn khi khách hàng điềm thông tin sai hoặc không mang theo đầy đủ các loại
giấy tờ có liên quan. Qua tìm hiểu biết được tại một phòng giao dịch chỉ có 1 quầy thực hiện nhiệm vụ
này đồng thời quy trình tương đối phức tạp hơn so với việc mở tài khoản cho khách hành cá nhân dẫn
tới việc khách hàng phải chờ đợi lâu,… Ngoài khu vực tài khoản khách hàng doanh nghiệp cũng vẫn còn
một số cán bộ chưa có tác phong chuyên nghiệp – chưa kiểm soát tốt tâm trạng, để vấn đề cá nhân ảnh
hưởng đến thái độ trong khi làm việc. Người viết quan sát thấy dù chỉ mới bắt đầu giờ làm việc khách
hàng chưa đông nhưng có một số giao dịch viên thiếu đi thái độ niềm nở, nhiệt tình thậm chí còn rất “tiết
kiệm” nụ cười dành cho khách hàng.
Trên là một vài vấn đề còn tồn tại cần được điều chỉnh ở bộ phận giao dịch viên tuy nhiên đó cũng
chỉ là một vài cá nhân trong tập thể cố gắng tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và mang đến cho
khách hàng những dịch vụ chất lượng.
c/ Một bộ phận mà người viết đánh giá rất cao trong cách ứng x...
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẠI NGÂN HÀNG
1/ Thực trạng tại Ngân hàng:
1.1/ Đối với khách hàng:
Qua quá trình quan sát thực tế tại Ngân hàng thông qua những lần giao dịch với ngân hàng. Người
viết đưa ra những đánh giá về mặt văn hóa giao tiếp ứng xử như sau: Cán bộ, Giao dịch viên, CVQHKH,
… tại chi nhánh có cách giao tiếp ứng xử phù hợp với môi trường công sở.
a/ Bộ phận bảo vệ ngoài công tác bảo vệ giữ gìn trật tự cũng chính bộ phận tạo ấn tượng đầu
tiên đối với khách hàng. Theo đánh giá chủ quan của người viết, phần nào đó lấy được những thiện cảm
đầu tiên từ khách hàng thông qua đội ngũ này.
Bộ phận bảo vệ bên ngoài phụ trách trông giữ xe: Chủ động hướng dẫn khách hàng đậu xe, giúp
đỡ khách hàng nữ và người lớn tuổi khi lấy xe với thái độ thân thiện, niềm nở.
Bộ phận bảo vệ bên trong khu vực làm việc luôn chú ý quan sát để thể giúp đỡ khách hàng khi
cần thiết, như: hướng dẫn khách hàng trong việc đúng lấy số thứ tự cho từng dịch vụ; chỉ dẫn khách
hàng tìm đến đúng bộ phận hoặc phòng ban khách hàng cần…
b/ Bộ phận giao dịch viên đây đội ngũ thường được gọi “mặt tiền” của ngân hàng, bộ
phận tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất.
Nhìn chung hầu hết các giao dịch viên phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng, thân thiện
nhiệt tình, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số giao dịch viên chưa làm tốt điều đó. Điển hình khu vực mở
tài khoản cho khách hàng doanh nghiệp, chưa được sự chủ động trong việc hướng dẫn quy trình, đôi
khi biểu hiện mất kiên nhẫn khi khách hàng điềm thông tin sai hoặc không mang theo đầy đủ các loại
giấy tờ liên quan. Qua tìm hiểu biết được tại một phòng giao dịch chỉ 1 quầy thực hiện nhiệm vụ
này đồng thời quy trình tương đối phức tạp hơn so với việc mở tài khoản cho khách hành nhân dẫn
tới việc khách hàng phải chờ đợi lâu,… Ngoài khu vực tài khoản khách hàng doanh nghiệp cũng vẫn còn
một số cán bộ chưa có tác phong chuyên nghiệp – chưa kiểm soát tốt tâm trạng, để vấn đề cá nhân ảnh
hưởng đến thái độ trong khi làm việc. Người viết quan sát thấy ch mới bắt đầu giờ làm việc khách
hàng chưa đông nhưng có một số giao dịch viên thiếu đi thái độ niềm nở, nhiệt tình thậm chí còn rất “tiết
kiệm” nụ cười dành cho khách hàng.
Trên là một vài vấn đề còn tồn tại cần được điều chỉnh ở bộ phận giao dịch viên tuy nhiên đó cũng
chỉ một vài nhân trong tập thể cố gắng tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian mang đến cho
khách hàng những dịch vụ chất lượng.
c/ Một bộ phận người viết đánh giá rất cao trong cách ứng xử, giao tiếp với khách hàng bộ
phận tín dụng. Thông qua quan sát khá kỹ nhận thấy rằng đây là bộ phận năng động nhưng cũng
không kém phần tinh tế.
Cũng như các bộ phận khác, hướng đến khách hàng với thái độ tôn trọng, thân thiện và nhiệt tình
cùng với phong thái làm việc chuyên nghiệp như chủ động nói chuyện, tiếp xúc với khách hàng, không
nghe điện thoại khi đang làm việc với khách, không chen ngang hay bắt lỗi khi khách hàng đang nói
cho vấn đề đó không đúng. vấn cho khách hàng nên sử dụng sản phẩm nào để phù hợp với nhu
Kỹ năng giao tiếp tại ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp tại ngân hàng - Người đăng: Mỹ Lệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp tại ngân hàng 9 10 58