Ktl-icon-tai-lieu

lenh cad 3dAUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Dương Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 4 lần
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
Friday, 27. March 2009, 15:14

Các lệnh vẽ của 3D cad. Tổng quát lại các lệnh vẽ chi tiết từng phần vẽ cụ thể trong 3D 
Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN
....::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D::::....
­3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
­Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
­Trim: Chặt các cạnh mô hình
­Spline: Vẽ đường cong trơn
­Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vẽ)
­Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
­Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
­ 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác 
nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
***********************************************************
Các mặt 3D chuẩn
­ Box: vẽ hình hộp
­ Cone: vẽ hình nón
­ Cylinder: vẽ khối trụ
­ Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới
­ Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
­ Mesh : vẽ mặt lưới
­ Payramid: vẽ mặt đa diện
*Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn thẳng) ­ Với Top(Đỉnh 
là tam giác hay tứ giác...)
­ Sphere : vẽ mặt cầu
­ Torus: Khối xuyến
­ Wedge : Vẽ mặt hình nêm
=====================================================
­Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2
­ 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2 hướng M,N và tọa độ 
từng đỉnh, Số đỉnh tối đa 256.

­ Pface: tạo mặt polygon 3D gồm nhiều mặt phẳng đa giác Polyface ghép với nhau tạo thành 
lưới
=====================================================
­Revsurf: lệnh dùng quay mặt phẳng 2D quanh đường sinh tạo đối tượng 3D
­Thickness: quy định độ dày đối tượng vẽ
­Elevation: kéo hình 2D theo trục Z hay đường sinh định trước
­Extrude: biến đối tượng 2D thành đối tượng 3D
­Nếu chọn "Path" : kéo đối tượng 2D theo đường nhất định cho trước.
­Subtract: ghép 2 khối hộp 3D
­Rulesurf: vẽ mặt tạo nên bởi các đường sinh tựa lên 2 đường chuẩn.(Thay đổi mật độ đường 
sinh bằng biến Surftab1).
­Tabsurf: 
Mặt trụ định hướng.(Mặt trụ tạo với đường chuẩn(c) và 1 đường thẳng vector định hướng 
đường sinh trụ).
(Thay đổi mật độ đường sinh = biến surftab1)
­Change : Thay đổi các thuộc tính của đường Pline, Spline, Circle...
­Pedit: HIệu chỉnh mặt lưới 3 D
=========================================================
..............::::CÁC LỆNH HỔ TRỢ VẼ 3D::::................
­ VPorts: tạo khu...
AUTOCAD 3D – CÁC LNH CƠ BN
Friday, 27. March 2009, 15:14
Các lnh v ca 3D cad. Tng quát li các lnh v chi tiết tng phn v c th trong 3D
Autocad
AUTOCAD 3D – CÁC LNH CƠ BN
....::::V ĐƯỜNG VÀ MT 3D::::....
-3Dpoly: v đa tuyến polyline
-Pedit: Hiu chnh 3Dpolyline
-Trim: Cht các cnh mô hình
-Spline: V đường cong trơn
-Thickness: b dày theo trc Z ca đối tưng(tt c các đối tượng v)
-Elevation:Nhy thang mt phng v so vi mt phng X0Y.
-Change/Thickness/Ddchprop: Hiu chnh đối tượng 2D thành mt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
- 3Dface: to các mt 3D gm các mt ni tiếp nhau 3 chiu, mi đỉnh có ta độ x,y,z khác
nhau.
(Biến Splframe = 1 or 0 => Hin or n các cnh ca 3DFACE)
***********************************************************
Các mt 3D chun
- Box: v hình hp
- Cone: v hình nón
- Cylinder: v khi tr
- Dish: v na mt cu dưới
- Dome: v na mt cu trên
- Mesh : v mt lưới
- Payramid: v mt đa din
*Chn Tetrahedron(Đáy ch là tam giác.
*Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Vi Ridge(Đnh là đon thng) - Vi Top(Đỉnh
là tam giác hay t giác...)
- Sphere : v mt cu
- Torus: Khi xuyến
- Wedge : V mt hình nêm
=====================================================
-Edgesurf : v mt lưới trên cơ s 4 cnh khép kín
Biến Surftab1: Mt đ lưới theo hướng M theo cnh đầu tiên
Biến Surftab2: Mt đ lưới theo hướng M trên cnh th 2
- 3DMesh: V mt lưới đa giác 3 chiu bng cách cho s đỉnh theo 2 hướng M,N và ta độ
tng đỉnh, S đỉnh ti đa 256.
lenh cad 3dAUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN - Trang 2
lenh cad 3dAUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN - Người đăng: Dương Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
lenh cad 3dAUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN 9 10 20