Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn:Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Giáo viên hướng dẫn : GS.NGƯT Đinh Xuân Trình
Sinh viên
: Nguyễn Thị Thanh Loan
Lớp
: A2-K37

Hà nội, tháng 12- năm 2002

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong những năm qua, thực hiện đường lối chính sách mà Đảng và
nhà nước đã đề ra, kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc: Từ
một nước nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, giờ đây nền kinh tế Việt
Nam đã phát triển khá vững chắc, bước đầu thoát khỏi những khó khăn
do thời kỳ trước để lại. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu mà Đảng
và nhà nước đã đề ra: Đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một nước
Công nghiệp hoá- Hiện đai hoá thì đòi hỏi cả nước cần phải nỗ lực hơn
nữa. Trong giai đoạn này, Việt Nam cần tập trung đầu tư vào cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng các khu công nghiệp, khu
chế xuất... đổi mới kỹ thuật công nghệ. Điều này trên thực tế vấp phải
một trở ngại rất lớn đó là thiếu hụt vốn từ các thành phần kinh tế trong
nước. Hơn nữa, các dự án đầu tư như vậy đòi hỏi số vốn lớn, thời gian
hoàn vốn lâu mà không phải bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào cũng có
thể đáp ứng. Do vậy, sự trợ giúp từ phía hệ thống ngân hàng là điêù kiện
quan trọng để dự án đầu tư thành công.
Ngân hàng là tổ chức hoạt động mang tính chất lợi nhuận. Mọi
hoạt động của ngân hàng đều huớng tới hiệu quả kinh tế, tìm cách phân
tán và giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, trước mỗi dự án đầu tư, ngân hàng đều
phải thẩm định xem dự án có khả thi không, doanh nghiệp có khả năng
hoàn vốn, thu lợi nhuận không, và nhất là có khả năng trả nợ, lãi cho
ngân hàng không. Thẩm định dự án đầu tư là bước đầu tiên và quan trọng
nhất để đảm bảo rằng khoản cho vay đạt được ba tiêu chí cơ bản: lợi
nhuận- an toàn- lành mạnh.

Trên thực tế, công tác thẩm định dự án tín dụng đầu tư của các
ngân hàng thương mại vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều dự án tín dụng đầu
tư hoạt động không hiệu quả, ngân hàng không thu hồi được vốn đầu tư
do những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Là một ngân hàng lớn
trong hệ thống ngân hàng thương mại của Viêt Nam, Ngân hàng ngoại
thương Việt Nam cũng không nằm ngoài tình trạng này. Để nâng cao
hiệu quả của công tác thẩm định tai Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam,
em xin chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp: “ thẩm định dự án tín dụng đầu
tư tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam “. Đề tài được hoàn thành dưới
sự hướng dẫn nhiệt tình của GS.NGƯT Đinh Xuâ...
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
KHOA KINH T NGOI THƯƠNG
KHOÁ LUN TT NGHIP
Đề tài:
Thm định d án tín dng đầu tư ti
Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam
Giáo viên hưng dn : GS.NGƯT Đinh Xn Trình
Sinh viên : Nguyn Th Thanh Loan
Lp : A2-K37
Hà ni, tháng 12- năm 2002
Luận văn:Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn:Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn:Thẩm định dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 9 10 721