Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2

Được đăng lên bởi Bao Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ đề thi hết môn
Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2

1. Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ
1. Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ...........................................................................................1
2. Phần I: Câu hỏi lựa chọn............................................................................................................................2
3. Chương 2: Tài chính doanh nghiệp.............................................................................................................5
4. Chương 3: Ngân sách Nhà nước.................................................................................................................7
5. Chương 5: Thị trường Tài chính...............................................................................................................10
6. Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất............................................................................................14
7. Chương 8: Ngân hàng Thương mại..........................................................................................................20
8. Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ......................................................................................................25
9. TL: c)........................................................................................................................................................30
11. Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ.....................................................................30
13. Chương 11: Tài chính Quốc tế................................................................................................................34
14. Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ................................................................................................35
15. Chương 13: Cầu Tiền tệ..........................................................................................................................37
17. Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải......................................................................................................40
18. Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam,
các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào?..................................................................40
19. Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ
trong nền kinh tế Việt N...
Bộ đề thi hết môn
Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2
Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2 - Người đăng: Bao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2 9 10 848