Ktl-icon-tai-lieu

Mạng xã hội và kinh doanh trên mạng XH

Được đăng lên bởi Hồng Lam Trần
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học viện CôNg nghệ BUU Chính Viễn Thông
Khoa Quản Trị Kinh Doanh 1
Lớp D09QT1

THƯƠNG MAI ĐIÊN TƯ

Giang viên:

Ts. Ao Thu Hoài

Sinh viên: Doan Đinh Chương
Nguyên Văn Quyêt

ĐÊ TAI

MANG XA HÔI
VA KINH DOANH TRÊN MANG XA HÔI

Nội dung trình bày
MANG XA HÔI????????

KHAI NIÊM

LICH SƯ HINH THANH VA PHAT TRIÊN

Y NGHIA CUA MANG XA HÔI

CAC MÔ HINH MANG XA HÔI

CAC TRANG MANG XA HÔI PHÔ BIÊN

CAC HOAT ĐÔNG TRÊN MANG XA HÔI

Mang xa hôi
Khái niệm
 Mạng xãhội(social network)làdịch vụ
nối kết các thành viên cùng sở thích
trênInternet.
 Vớơinhiều mục đích khácnhau.
 Khôngphân biệt không gian và thời
gian.

Mang xa hôi
Khái niệm
 Mạng xã hội có những tính năng nhưchat, e-mail,phim ảnh,âm nhạc, game,
voicechat, chia sẻ file, blog và xã luận...

 Mạng đổi mới hoàn toàn cách
cư dân mạng liên kết với
nhau.

Mang xa hôi
Lịch sủ hình thành và phát triển

1995

2002

2004

2006

Mang xa hôi
Ý nghĩa

Tìm
kiế
m,
giao
lưu

Cập nhật
thông tin

Mang xa hôi
Phân loại mạng xã hội

Egocentric

Mang
Xa
Hôi
Relationshipcentric

Relationshipcentric

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến
o Hơn90%ngườidùngInternet có biết ít nhất1 trong các MXH hàngđầu như Facebook,
Twitter, LinkedIn và Youtube.

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến

o Năm 2006,MarkZuckerberglà người
đầu tiên nghĩ raFBkhi cậu còn là
một họcsinh trường Harvard.
o Vớimục đích là tạo ra một website
để cho các học sinh có thể tìm
kiếm nhau. 

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến

Cac tinh năng cua Facebook:

 “Like”
 “Comment”
 “Share”
 Chơi game, nghe nhạc, cập nhật thông tin
 Tìm kiếm, giao lưu, kết nối
 Kinh doanh, quảng cáo, mua săm

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến

 9 tháng – 100 triệu người dùng.
 Tính đến 31/6/2012,955triệu thành viên,tăng 29% so với1nămtrước.
 Hiện tại, Facebookđang trở thành"quốc gia"có dân số đứngthứ 3TGsau Trung
Quốc&ẤnĐộ.
Nhữngnước thích sử dụngFacebooknhất:

 ThổNhĩKỳ, Venezuela, Tunisia, Colombia, Cộnghòa Dominican

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến
1,18 nghìn tỉ lượt
“like”

140,4 tỉ kết nối bạn

25 tỷ nội dung/tháng

be

62,6 nghìn bài hát với

219 tỉ bức ảnh được

22 tỉ lượt nghe

chia sẻ

17 tỉ địa điểm được
đánh dấu

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến
 Thành lập 2006, TwitterlàMXH mini chiasẻ thông tin“tweet”thôngquaweb hoăc
SMStrên các thiết bị diđộng.
 Twitterrất đơn giản và dễ sửdụng.

Mang xa hôi
Các mạng xã hội phổ biến

 Mạng xã hộ...

  

  
  
 
   
   
Mạng xã hội và kinh doanh trên mạng XH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng xã hội và kinh doanh trên mạng XH - Người đăng: Hồng Lam Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Mạng xã hội và kinh doanh trên mạng XH 9 10 331