Ktl-icon-tai-lieu

Marketing ngân hàng Đông Á

Được đăng lên bởi Lê Kim Chi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG
CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÂN
HÀNG ĐÔNG Á

GVHD: TS. NGUYỄN VĂN THANH TRƯỜNG
TH: NHÓM 7 ( NGÂN HÀNG ĐÔNG Á)
KHÓA: 2010 - 2014

TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2014

Khoa Quản trị kinh doanh GVHD: TS. Nguyễn Văn Thanh Trường

LỜI CÁM ƠN
Để có được sự thành công của bài báo cáo: “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối
với ngân hàng Đông Á”, lời đầu tiên cho nhóm được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến
các bạn sinh viên đã tận tình giúp đỡ nhóm thực hiện công tác điều tra khảo sát.
Nhóm gởi đến các thầy cô trong Ban giám hiệu, khoa Quản Trị Kinh Doanh lời cảm ơn
sâu sắc vì đã tạo mọi điều kiện để các thành viên trong nhóm được tiếp cận và học tập
môn học này. Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến hệ thống thư viện của trường đã giúp đỡ
nhóm trong việc tìm kiếm, thu thập thông tin phục vụ cho bài tiểu luận.
Nhóm cũng chân thành cảm ơn thầy TS Nguyễn Văn Thanh Trường, Thầy đã tận tình chỉ
bảo cho chúng em trong suốt quá trình học môn học này cũng như luôn sẵn lòng giải đáp
các thắc mắc, hướng dẫn cách thực hiện và chỉ ra những sai sót trong bài báo cáo.
Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài báo cáo nhưng do thời gian có hạn và phạm
vi nghiên cứu, chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm, nhóm mong quý giảng
viên tận tình đóng góp ý kiến để các thành viên rút kinh nghiệm và có thể hoàn thành tốt
hơn những bài cáo cáo sau.

Xin chân thành cảm ơn !

Nhóm tác giả: Nhóm 7

Nhóm Đông Á

Khoa Quản trị kinh doanh GVHD: TS. Nguyễn Văn Thanh Trường

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG
CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI NGÂN
HÀNG ĐÔNG Á
GVHD: TS. NGUYỄN VĂN THANH TRƯỜNG
TH: NHÓM 7 ( NGÂN HÀNG ĐÔNG Á)
KHÓA: 2010 - 2014
TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2014
Marketing ngân hàng Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Marketing ngân hàng Đông Á - Người đăng: Lê Kim Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Marketing ngân hàng Đông Á 9 10 663