Ktl-icon-tai-lieu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Được đăng lên bởi Anh Nguyet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
PHỤ LỤC 04
STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH MÔN THI NGHIỆP VỤ
I CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ
1 Chuyên viên Quan hệ khách hàng
- Tham gia thực hiện các chương trình Marketing của BIDV, Chi nhánh đối với khách hàng;
- Tham gia thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh;
- Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu;
- Tiếp cận xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng
các sản phẩm dịch vụ của BIDV;
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng hợp các sản
phẩm, dịch vụ của BIDV; đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan đến quá trình
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (nếu cần);
- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng về tất cả các sản phẩm, dịch vụ của BIDV; đề xuất cấp
thẩm quyền quyết định việc đáp ứng nhu cầu khách hàng theo quy trình, quy định.
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định chính
sách của BIDV.
Tài chính Tín dụng
2 Chuyên viên Quản lý rủi ro
- Phân tích toàn diện các hồ sơ, đề xuất tín dụng/đề xuất đầu của khách ng; soát, đánh g
rủi ro tín dụng/đầu một cách độc lập; Lp báo cáo thẩm định rủi ro trình cấp thẩm quyền
phê duyệt.
- Triển khai thực hiện các chính sách, quy định của BIDV về Hệ thống quản chất lượng
(HTQLCL), quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền của Chi nhánh
- Phân tích, đánh giá, đo lường, kiểm soát rủi ro, đề xuất các biện pháp xử thực hiện báo
cáo.
Tài chính Tín dụng
3 Chuyên viên Quản trị tín dụng
Tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ tín dụng; lập tờ trình giải ngân, phát hành bảo lãnh,
điều chỉnh tín dụng; báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tài chính Tín dụng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Trang 2
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Người đăng: Anh Nguyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 9 10 476