Ktl-icon-tai-lieu

Mối liên hệ Tài chính-Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi letham180995
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mối liên hệ Tài chính-Bất động sản trong nền kinh tế
Việt Nam (kỳ I)

TS. Trần Minh Hoàng
Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaland

09:58' AM
- Thứ hai,
08/10/2007

Bất kỳ một sản phẩm BĐS nào cũng đều được hình thành từ một nguồn tài chính nào đó,
có thể từ nguồn tích lũy, tiết kiệm của tổ chức, cá nhân, có thể từ nguồn vay ngân hàng,
vay tổ chức, vay cá nhân, gia đình, quỹ tín dụng, .v.v…, như vậy sản phẩm và theo đó là
thị trường BĐS được hình thành từ những nguồn tài chính khác nhau của xã hội, trong đó
có thị trường tài chính. Ngược lại, trong rất nhiều trường hợp, sản phẩm BĐS lại là cơ sở
để tạo ra các nguồn tài chính mới thông qua các nghiệp vụ về cầm cố, thế chấp, bảo lãnh,
các nghiệp vụ về tín dụng và phát hành .v.v…
Tại các nước có nền kinh tế thị trường phát triển thì mối liên hệ này rất mật thiết. Chúng
ta đã từng chứng kiến sự khủng hoảng tài chính dẫn đến sự đổ vỡ của thị trường BĐS tại
Thái lan, Malaisia, Hàn Quốc… vào những năm 1997, 1998 và mới đây nhất sự sụt giảm
của thị trường BĐS tại Hoa Kỳ đã dẫn đến sự rúng động của nền tài chính Mỹ và lan sang
cả thế giới, khiến cho chính phủ tại rất nhiều quốc gia phải can thiệp bằng ngân sách để
ổn định tình hình, lấy lại lòng tin của nhà đầu tư và công chúng. Còn tại Việt Nam, có thể
nói rằng hiện chưa có sự liên thông mật thiết giữa hai thị trường BĐS và Tài chính mà
mới chỉ có vế (1) tức là BĐS được hình thành từ một nguồn tài chính nào đó, còn vế (2)
là BĐS được hình thành thì chưa trở thành nguồn của thị trường tài chính hoặc chỉ chiếm
một tỷ trọng rất nhỏ của thị trường này. Chúng ta đang để lãng phí nguồn vốn hàng trăm
tỷ USD “nằm chết trong BĐS” trong khi phải tìm mọi cách để huy động từng đồng vốn
đầu tư nước ngoài và cả viện trợ. Nếu chúng ta có một nền tài chính bất động sản tốt,
hiện đại thì hàng trăm tỷ USD tiềm ẩn trong đất đai, nhà ở, BĐS sẽ chuyển động tạo nên
nguồn lực khổng lồ cho phát triển kinh tế, xã hội. Như vậy, mấu chốt của vấn đề nằm ở
chỗ Nhà nước phải tạo cho được cơ chế để các khoản tín dụng cho vay cầm cố bằng BĐS
tại thị trường sơ cấp (tức là thị trường giao dịch trực tiếp giữa chủ BĐS và tổ chức tín
dụng) được nhanh chóng, dễ dàng chuyển nhượng, mua đi bán lại hoặc chứng khoán hóa
và giao dịch tại thị trường thứ cấp (Thị trường chứng khoán, trái phiếu ), từ đó tạo tính
thanh khoản cao cho tín dụng BĐS, giúp cho tiềm lực tài chính của BĐS được khơi thông
và luân chuyển.
Vẫn còn một chặng đường khá xa để chúng ta có thể có được nền tài chính BĐS đúng
nghĩa, phụ thuộc vào việc c...
M i liên h Tài chính-B t ng s n trong n n kinh t độ ế
Vi t Nam (k I)
TS. Tr n Minh Hoàng
Ch t ch H QT Công ty Vinaland Đ
09:58' AM
- Thứ hai,
08/10/2007
Bất kỳ một sản phẩm BĐS nào cũng đều được hình thành từ một nguồn tài chính nào đó,
thể từ nguồn tíchy, tiết kiệm của tổ chức, nhân, thể từ nguồn vay ngân hàng,
vay tổ chức, vay nhân, gia đình, quỹ tín dụng, .v.v…, như vậy sản phẩm theo đó
thị trường BĐS được hình thành từ những nguồn tài chính khác nhau của xã hội, trong đó
thị trường tài chính. Ngược lại, trong rất nhiều trường hợp, sản phẩm BĐS lại là sở
để tạo ra các nguồn tài chính mới thông qua các nghiệp vụ về cầm cố, thế chấp, bảo lãnh,
các nghiệp vụ về tín dụng và phát hành .v.v…
Tại các nước nền kinh tế thị trường phát triển thì mối liên hệ này rất mật thiết. Chúng
ta đã từng chứng kiến sự khủng hoảng tài chính dẫn đến sự đổ vỡ của thị trường BĐS tại
Thái lan, Malaisia, Hàn Quốc… vào những năm 1997, 1998 mới đây nhất sự sụt giảm
của thị trường BĐS tại Hoa Kỳ đã dẫn đến sự rúng động của nền tài chính Mỹ và lan sang
cả thế giới, khiến cho chính phủ tại rất nhiều quốc gia phải can thiệp bằng ngân sách để
ổn định tình hình, lấy lại lòng tin của nhà đầu tư và công chúng. Còn tại Việt Nam, có thể
nói rằng hiện chưa sự liên thông mật thiết giữa hai thị trường BĐS Tài chính
mới chỉ vế (1) tức BĐS được hình thành từ một nguồn tài chính nào đó, còn vế (2)
là BĐS được hình thành thì chưa trở thành nguồn của thị trường tài chính hoặc chỉ chiếm
một tỷ trọng rất nhỏ của thị trường này. Chúng ta đang để lãng phí nguồn vốn hàng trăm
tỷ USD “nằm chết trong BĐS” trong khi phải tìm mọi cách để huy động từng đồng vốn
đầu nước ngoài cả viện trợ. Nếu chúng ta một nền tài chính bất động sản tốt,
hiện đại thì hàng trăm tỷ USD tiềm ẩn trong đất đai, nhà ở, BĐS sẽ chuyển động tạo nên
nguồn lực khổng lồ cho phát triển kinh tế, hội. Như vậy, mấu chốt của vấn đề nằm
chỗ Nhà nước phải tạo cho được cơ chế để các khoản tín dụng cho vay cầm cố bằng BĐS
tại thị trường cấp (tức thị trường giao dịch trực tiếp giữa chủ BĐS tổ chức tín
dụng) được nhanh chóng, dễ dàng chuyển nhượng, mua đi bán lại hoặc chứng khoán hóa
giao dịch tại thị trường thứ cấp (Thị trường chứng khoán, trái phiếu ), từ đó tạo tính
thanh khoản cao cho tín dụng BĐS, giúp cho tiềm lực tài chính của BĐS được khơi thông
và luân chuyển.
Vẫn còn một chặng đường khá xa để chúng ta thể được nền tài chính BĐS đúng
nghĩa, phụ thuộc vào việc cải ch hành chính pháp luật về đất đai. Gần đây, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định s 105/2007/QĐ-TTg v định hướng cho
ngànhi chính BĐS đến năm 2020 đã thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ muốn nước
ta có được nền tài chính BĐS phát triển đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế và nhu cầu
của xã hội về nhà ở trong nền kinh tế thị trường.
Mối liên hệ Tài chính-Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Trang 2
Mối liên hệ Tài chính-Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Người đăng: letham180995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mối liên hệ Tài chính-Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam 9 10 183