Ktl-icon-tai-lieu

môn giao tiếp thuyết trình

Được đăng lên bởi thitrang20
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3 bước viết thư khiếu nại:
giải thích điều sai sót
đưa ra yêu cầu điều chỉnh.
Lưu ý khi viết thư khiếu nại:
1, cho rằng vấn đề chỉ là do sơ ý
những tổ chức có uy tín sẽ muốn giữ gìn thiện cảm của bạn.Khi viết thư khiếu nại,
đừng tỏ ra phận nộ, đừng đe dọa, thầm chí cố gắng thuyết phục. Chỉ cần nêu sự
việc một cách bình tĩnh, rõ ràng và hãy tin rằng bạn sẽ được đối xử công bằng.
2, Hãy trình bày sự việc một cách rõ ràng, chi tiết.
Hãy cho người đọc một bức thư hoàn chỉnh và không thiên kiến để họ dựa vào đó
mà quyết định điều chỉnh. Thực hiện đúng 3 bước trong quá trình viết thư khiếu nại
và đề cập đến thông tin sau:









Mô tả sự giao dịch đầu tiên với những điều kiện:
Ngày tháng và nơi mua hàng
Mua từ ai ( mã số hoặc tên nhân viên bán hàng)
Phương thức thanh toán.
bản sao biên nhận.
số tài khoản.
số hóa đơn.
giải thích rõ ràng, chính xác vấn đề.

3, Yêu cầu sự điều chỉnh mà bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng:
Hãy cho người đọc biết rằng bạn nghĩ nên làm gì. Nếu bạn không chắc chắn nên
điều chỉnh thế nào, hãy yêu cầu người đọc nghiên cứu tình huống và quyết định giải
pháp đúng đắn.
Thư yêu cầu điều chỉnh được viết rõ ràng, súc tích, lịch sự:
Kính gửi ông Giám đốc phòng dịch vụ khách hàng.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2013.Chúng tôi có đặt mua một phiên bản tranh của
Salvador Dali, mục lục số 49367, cho phòng hội nghị vừa được xây lại. Chúng tôi đã
gửi đơn đặt hàng 3861 kèm theo ngân phiếu số 8639 trị giá 775 USD, kể cả tiền
chuyên chở và bốc dỡ.
Khi bức tranh đến nơi vào ngày 1 tháng 6 năm 2013, kính bị vỡ và một góc bên bức
tranh bị rách.
Hôm nay, chúng tôi gửi trả bức tranh bị hư cho quý công ty qua phòng dịch vụ
United Parcel, xin vui lòng gửi cho chúng tôi bức tranh khách hoặc xin hoàn trả tiền.

Kính thư,

...
3 bước viết thư khiếu nại:
giải thích điều sai sót
đưa ra yêu cầu điều chỉnh.
Lưu ý khi viết thư khiếu nại:
1, cho rằng vấn đề chỉ là do sơ ý
những tổ chức có uy tín sẽ muốn giữ gìn thiện cảm của bạn.Khi viết thư khiếu nại,
đừng tỏ ra phận nộ, đừng đe dọa, thầm chí cố gắng thuyết phục. Chỉ cần nêu sự
việc một cách bình tĩnh, rõ ràng và hãy tin rằng bạn sẽ được đối xử công bằng.
2, Hãy trình bày sự việc một cách rõ ràng, chi tiết.
Hãy cho người đọc một bức thư hoàn chỉnh và không thiên kiến để họ dựa vào đó
mà quyết định điều chỉnh. Thực hiện đúng 3 bước trong quá trình viết thư khiếu nại
và đề cập đến thông tin sau:
Mô tả sự giao dịch đầu tiên với những điều kiện:
Ngày tháng và nơi mua hàng
Mua từ ai ( mã số hoặc tên nhân viên bán hàng)
Phương thức thanh toán.
bản sao biên nhận.
số tài khoản.
số hóa đơn.
giải thích rõ ràng, chính xác vấn đề.
3, Yêu cầu sự điều chỉnh mà bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng:
Hãy cho người đọc biết rằng bạn nghĩ nên làm gì. Nếu bạn không chắc chắn nên
điều chỉnh thế nào, hãy yêu cầu người đọc nghiên cứu tình huống và quyết định giải
pháp đúng đắn.
Thư yêu cầu điều chỉnh được viết rõ ràng, súc tích, lịch sự:
Kính gửi ông Giám đốc phòng dịch vụ khách hàng.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2013.Chúng tôi có đặt mua một phiên bản tranh của
Salvador Dali, mục lục số 49367, cho phòng hội nghị vừa được xây lại. Chúng tôi đã
gửi đơn đặt hàng 3861 kèm theo ngân phiếu số 8639 trị giá 775 USD, kể cả tiền
chuyên chở và bốc dỡ.
Khi bức tranh đến nơi vào ngày 1 tháng 6 năm 2013, kính bị vỡ và một góc bên bức
tranh bị rách.
Hôm nay, chúng tôi gửi trả bức tranh bị hư cho quý công ty qua phòng dịch vụ
United Parcel, xin vui lòng gửi cho chúng tôi bức tranh khách hoặc xin hoàn trả tiền.
môn giao tiếp thuyết trình - Trang 2
môn giao tiếp thuyết trình - Người đăng: thitrang20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
môn giao tiếp thuyết trình 9 10 472