Ktl-icon-tai-lieu

“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2”.

Được đăng lên bởi Bùi Ngọc Mai
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 9 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Trong cơ chế kinh tế thị trường hoạt động thanh toán không dùng tiền
mặt có một vai trò hết sức quan trọng đối với từng cá nhân, từng đơn vị kinh tế.
Với nhiều hình thức thanh toán thích hợp thuận tiện, đa dạng an toàn chính xác,
đem lại hiệu quả cao không chỉ phục vụ tốt cho tốc độ phát triển lưu thông hàng
hoá mà còn trực tiếp làm thay đổi khối lượng tiền mặt trong lưu thông. Đây là yếu
tố cần thiết căn bản để ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát. Thành công bước đầu về
đổi mới pháp chế, công cụ và kỹ thuật thanh toán đã tạo ra những chuyển biến tích
cực khắc phục khó khăn tồn tại, cải tạo đáng kể chất lượng dịch vụ thanh toán
trong nền kinh tế nước ta. Vì vậy mà hệ thống Ngân hàng luôn tìm mọi biện pháp
hữu hiệu nhất để mở rộng ình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh
tế.
Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2 em nhận thấy thanh toán không dùng tiền mặt là
một trong những hoạt động quan trọng của chi nhánh. Trong những năm gần đây
do có sự cải tiến và đổi mới công nghệ cũng như sự quan tâm của Ban lãnh đạo
Ngân hàng thêm vào đó là sự nỗ lực hết mình đội ngũ cán bộ nhân viên trong Ngân
hàng đã giúp cho công tác hoạt dộng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng
phát triển, thu hút được một lượng lớn khách hàng tham gia vào quá trình thanh
toán giúp cho doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của chi nhánh đạt được
ngày càng cao đồng thời hoạt động kinh doanh chung của toàn chi nhánh ngày
càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được đó thì hoạt động
thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh cũng gặp một số khó khăn vướng
mắc nhất định cần có giải pháp khắc phục kịp thời. Do đó, trên cơ sở lý luận đã
được học và thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tai Ngân hàng
Nông nghiệp & phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2, em chọn đề tài:
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân
hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2”.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu và nắm bắt được các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
những thuận lợi, thành công cũng như những khó khăn hạn chế trong việc thanh
toán không dùng tiền mặt tại NHNN&PTNT Thanh Hóa – Chi nhánh số 2 và từ đó
nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại
Ngân hàng trong thời gian tới.
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
3.1 Phạm vi nghiên cứu
1

Không gian: Tại NHNN&PTNT Than...
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Trong chế kinh tế thị trường hoạt động thanh toán không dùng tiền
mặt một vai t hết sức quan trọng đối với từng nhân, từng đơn vị kinh tế.
Với nhiều hình thức thanh toán thích hợp thuận tiện, đa dạng an toàn chính xác,
đem lại hiệu quả cao không chỉ phục v tốt cho tốc độ phát triển lưu thông hàng
hoá còn trực tiếp làm thay đổi khối lượng tiền mặt trong lưu thông. Đây yếu
tố cần thiết căn bản để ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát. Thành công bước đầu về
đổi mới pháp chế, công cụ kỹ thuật thanh toán đã tạo ra những chuyển biến tích
cực khắc phục khó khăn tồn tại, cải tạo đáng kể chất lượng dịch vụ thanh toán
trong nền kinh tế nước ta. Vì vậy hệ thống Ngân hàng luôn tìm mọi biện pháp
hữu hiệu nhất để mở rộng ình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh
tế.
Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn Thanh HóaChi nhánh số 2 em nhận thấy thanh toán không dùng tiền mặt
một trong những hoạt động quan trọng của chi nhánh. Trong những năm gần đây
do s cải tiến và đổi mới công nghệ cũng n sự quan tâm của Ban lãnh đạo
Ngân hàng thêm vào đó là sự nỗ lực hết mình đội ngũ cán bộ nhân viên trong Ngân
hàng đã giúp cho công tác hoạt dộng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng
phát triển, thu hút được một lượng lớn khách hàng tham gia vào quá trình thanh
toán giúp cho doanh s thanh toán không dùng tiền mặt của chi nhánh đạt được
ngày càng cao đồng thời hoạt động kinh doanh chung của toàn chi nhánh ngày
càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được đó thì hoạt động
thanh toán không ng tiền mặt tại chi nhánh ng gặp một số k khăn vướng
mắc nhất định cần có giải pháp khắc phục kịp thời. Do đó, trên sở luận đã
được học thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tai Ngân hàng
Nông nghiệp & phát triển nông thôn Thanh Hóa Chi nhánh số 2, em chọn đềi:
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân
hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2”.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu nắm bắt được các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
những thuận lợi, thành công cũng như những khó khăn hạn chế trong việc thanh
toán không dùng tiền mặt tại NHNN&PTNT Thanh HóaChi nhánh số 2 từ đó
nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại
Ngân hàng trong thời gian tới.
3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu
3.1 Phạm vi nghiên cứu
1
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2”. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2”. - Người đăng: Bùi Ngọc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa – Chi nhánh số 2”. 9 10 403