Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 3 lần
i

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành
nhiệm vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đưa Việt Nam từ một nước
nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến. Tuy nhiên, với xuất phát
điểm thấp, nền kinh tế còn nghèo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa nhiều,
cần rất nhiều vốn cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình
kinh tế khó khăn trong thời gian qua cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc
tế đã gây áp lực lớn cho quá trình thực hiện mục tiêu đó. Đặc biệt là về yếu tố
vốn, cần có những giải pháp để làm sao có thể huy động được một lượng vốn
lớn, đảm bảo cung ứng đủ cho việc xây dựng và phát triển không ngừng nền
kinh tế là một vấn đề nan giải. Vì vậy, các định chế tài chính và Ngân hàng có
một vị trí rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện thành công con
đường mười năm tới. Tuy nhiên, đối với các Ngân hàng trong nước, còn rất
nhiều vấn đề phải giải quyết để có thể tồn tại và phát triển. Mỗi một Ngân hàng
muốn tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc, cần thiết phải cải tiến, nâng
cao chất lượng quản trị hoạt động Ngân hàng. Huy động vốn - một trong những
hoạt động giữ vai trò trọng tâm của Ngân hàng - đang trở thành hoạt động được
các Ngân hàng quan tâm nhiều nhất, đặc biệt trong tình hình khan hiếm vốn
như hiện nay. Tăng cường huy động vốn tại NHTM không chỉ đáp ứng vốn cho
nền kinh tế mà còn giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng được an toàn
và hiệu quả hơn. Vì vậy vấn đề tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác
huy động vốn trở nên vô cùng thiết thực và cấp bách. Trước thực tiễn như vậy,
em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động
vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” làm đề tài cho luận văn tốt
nghiệp của mình.
Mục tiêu nghiên cứu

ii
Từ những vấn đề nghiên cứu trong lý thuyết, phân tích thực trạng huy động vốn
tại Martime Bank, qua đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn
một cách hiệu quả nhất.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn
từ bên ngoài của NHTM. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Maritime Bank
trong giai đoạn 2006-2009 qua các khía cạnh qui mô, cơ cấu huy động vốn,
hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên
nhân của những tồn tại trong hoạt động huy động vốn tại Maritime Bank để đưa
ra một số kiến nghị góp phần khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động huy động
vốn của các Mar...
i
LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục tiêu Đảng Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành
nhiệm vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đưa Việt Nam từ một nước
nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến. Tuy nhiên, với xuất phát
điểm thấp, nền kinh tế còn nghèo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa nhiều,
cần rất nhiều vốn cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tình hình
kinh tế khó khăn trong thời gian quang với xu ng hội nhập kinh tế quốc
tế đã gây áp lực lớn cho quá trình thực hiện mục tiêu đó. Đặc biệt về yếu tố
vốn, cần những giải pháp để làm sao thể huy động được một lượng vốn
lớn, đảm bảo cung ứng đủ cho việc y dựng phát triển không ngừng nền
kinh tế một vấn đề nan giải. vậy, các định chế tài chính Ngân hàng
một vị trí rất quan trọng, ảnhởng trực tiếp tới việc thực hiện thành công con
đường mười năm tới. Tuy nhiên, đối với các Ngân hàng trong nước, còn rất
nhiều vấn đề phải giải quyết để có thể tồn tại và phát triển. Mỗi một Ngân hàng
muốn tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc, cần thiết phải cải tiến, nâng
cao chất lượng quản trị hoạt động Ngân hàng. Huy động vốn - một trong những
hoạt động giữ vai trò trọng tâm của Ngân hàng - đang trở thành hoạt động được
các Ngân hàng quan tâm nhiều nhất, đặc biệt trong tình hình khan hiếm vốn
như hiện nay. Tăng cường huy động vốn tại NHTM không chỉ đáp ứng vốn cho
nền kinh tế mà còn giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng được an toàn
hiệu quả hơn. vậy vấn đề tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác
huy động vốn trở nên cùng thiết thực cấp bách. Trước thực tiễn như vậy,
em đã quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động
vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” làm đề tài cho luận văn tốt
nghiệp của mình.
Mục tiêu nghiên cứu
Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) 9 10 564