Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 4596 lần   |   Lượt tải: 14 lần
www.document.vn
LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta đã chứng kiến bao cảnh đổi thay trên các mặt kinh tế, đời sống xã
hội, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, đặc biệt là trong ngành kinh tế.
Trước kia, nếu như các thành phần kinh tế chủ yếu tham gia hoạt động
trong nền kinh tế là các tổ chức kinh tế quốc doanh ( Doanh nghiệp nhà nước ),
kinh tế tập thể ( Hợp tác xã ), thì hiện nay trong nền kinh tế thị trường mọi thành
phần kinh tế từ kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể đến các hộ cá thể tư nhân… đều
có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Một điều tất yếu của thị trường là thị trường
tồn tại có cạnh tranh, và từ trong cạnh tranh các thành phần kinh tế tư nhân cá thể
đã chứng tỏ được sức mạnh của mình.
Tuy nhiên nước ta hiện nay là một nước nông nghiệp với gần 80% dân số
sống ở nông thôn, hơn 70% lao động trong nông nghiệp, sản xuất hàng hoá chưa
phát triển, đơn vị sản xuất chủ yếu là kinh tế hộ gia đình năng suất thấp, quy mô
ruộng đất, vốn, tiềm lực còn nhỏ bé, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất còn hạn chế, trình độ dân chúng nhìn chung chưa hiểu biét nhiều về nền sản
xuất hàng hoá.
Trong vấn đề phát triển nông nghiệp của nước ta không đơn thuần chỉ là áp
dụng khoa học công nghệ, mà thực hiện một cuộc cải cách đồng bộ, đòi hỏi những
quyết định kinh tế phức tạp và được cân nhắc kỹ lưỡng.
Chúng ta phải chú ý hệ thống nông nghiệp như là một tổng thể kinh tế xã
hội hoàn chỉnh. Cần phải có một chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp, nông
thôn một cách hoàn thiện. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề song song cần giải quyết,
trong đó tài chính là vấn đề bức súc. Nhu cầu vốn cho sản xuất và đời sống đối với
nông nghiệp và nông thôn ngày càng lớn. Đó cũng là nhu cầu lâu dài của chiến
lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Để thực sự phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế hộ nói riêng
phải kể đến vai trò của tín dụng ngân hàng, đặc biệt là vai trò của hệ thống Ngân

Trang 1

www.document.vn
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt động tín dụng cho kinh tế
nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay.
Với mong muốn tìm hiểu vì sao tín dụng ngân hàng chưa thực sự chiếm
lĩnh thị trường tín dụng nông thôn, và sau thời gian tiếp cận với thực tế tình hình
cho vay hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ
Bản – tỉnh Nam Định, tôi xin đề cập đến đề tài "Một số giải pháp nhằm mở rộng
và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông...
www.document.vn
LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta đã chứng kiến bao cảnh đổi thay trênc mặt kinh tế, đời sống
hội, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang chế thtrường theo định hướng hội
chủ nghĩa, đặc biệt là trong ngành kinh tế.
Trước kia, nếu như các thành phần kinh tế chủ yếu tham gia hoạt động
trong nền kinh tế các tổ chức kinh tế quốc doanh ( Doanh nghiệp nhà nước ),
kinh tế tập thể ( Hợp tác ), thì hiện nay trong nền kinh tế thị trường mọi thành
phần kinh tế từ kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể đến các hộ cá thể tư nhân… đều
quyền lợi nghĩa vụ như nhau. Một điều tất yếu của thị trường thị trường
tồn tại cạnh tranh, từ trong cạnh tranh các thành phần kinh tế nhân thể
đã chứng tỏ được sức mạnh của mình.
Tuy nhiên nước ta hiện nay một nước nông nghiệp với gần 80% dân số
sống nông thôn, hơn 70% lao động trong nông nghiệp, sản xuất hàng h chưa
phát triển, đơn vị sản xuất chủ yếu kinh tế hộ gia đình ng suất thấp, quy
ruộng đất, vốn, tiềm lực còn nhỏ , việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản
xuất còn hạn chế, trình độ dân chúng nhìn chung chưa hiểu biét nhiều về nền sản
xuất hàng hoá.
Trong vấn đề phát triển nông nghiệp của nước ta không đơn thuần chỉ áp
dụng khoa học công nghệ, mà thực hiện một cuộc cải cách đồng bộ, đòi hỏi những
quyết định kinh tế phức tạp và được cân nhắc kỹ lưỡng.
Chúng ta phải chú ý hệ thống nông nghiệp như một tổng thể kinh tế
hội hoàn chỉnh. Cần phải một chiến ợc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông
thôn một cách hoàn thiện. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề song song cần giải quyết,
trong đó tài chính là vấn đề bức súc. Nhu cầu vốn cho sản xuất và đời sống đối với
nông nghiệp nông thôn ngày càng lớn. Đó cũng nhu cầu lâu dài của chiến
lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Để thực sự phát triển kinh tế nói chung phát triển kinh tế hộ nói riêng
phải kể đến vai trò của tín dụng ngân hàng, đặc biệt vai trò của hệ thống Ngân
Trang 1
Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định 9 10 171