Ktl-icon-tai-lieu

một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn

Được đăng lên bởi nguyen-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3742 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó
khăn, thử thách: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong
khu vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vượt lên trên mọi khó khăn
thử thách đó, Việt Nam vẫn hoàn thành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất
nước, phát triển kinh tế - xã hội, vững bước đưa Việt Nam trở thành con rồng
Châu Á.
Cùng với sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế,
nhu cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tín dụng
trung - dài hạn là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.
Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lược trong việc đáp
ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng
trung- dài hạn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, các NHTM cũng đang
triển khai nhiều biện pháp để có những bước chuyển dịch về cơ cấu tín dụng,
tăng dần tỷ trọng cho vay trung - dài hạn với phương châm: “Đầu tư chiều
sâu cho DN cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành NH ”. Việc phát
triển tín dụng NH không những chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế
mà nó còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho ngành NH.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung-dài hạn còn đang gặp
nhiều khó khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn còn
thấp rủi ro cao, dư nợ tín dụng trung- dài hạn trong các NHTM vẫn thường
chiếm tỷ lệ không cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tư
cho chiều sâu chưa đáp ứng được đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền
kinh tế.
Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao cho vay ra nhưng không thu hồi
được cả gốc và lãi nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế nói
chung và của hệ thống NH nói riêng. Chính vì vậy vấn đề hiệu quả tín dụng
trung- dài hạn đang là một vấn đề được mọi người trong và ngoài ngành
1

quan tâm, giải quyết. Và đây cũng đang là đề tài của nhiều cuộc trao đổi,
thảo luận tại các diễn đàn nghiên cứu.
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với
những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại trường và sau một thời gian
thực tập tại ngân hàng ngoại thương Vietcombank Hải Dương phòng giao
dịch Thanh Bình, thấy rằng ngân hàng vẫn chưa phát huy hết hiệu quả và vai
trò của nghiệp vụ này trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, cũng
như chất lượng tín dụng trung dài hạn còn nhiều bức xúc mà ngân hàng cần
giải quyết em đã lựa chọn đề tài:
“ Một số giải pháp ...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó
khăn, thử thách: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong
khu vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vượt lên trên mọi khó khăn
thử thách đó, Việt Nam vn hoàn thành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất
nước, phát triển kinh tế - xã hội, vững bước đưa Việt Nam trở thành con rồng
Châu Á.
Cùng với s tăng trưởng phát triển không ngừng của nền kinh tế,
nhu cầu vốn đã đang một nhu cầu cùng cấp thiết cho việc xây dựng
s hạ tầng, trang thiết b cũng n chuyển dịch cấu kinh tế. Tín dụng
trung - dài hạn là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.
Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lược trong việc đáp
ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng
trung- dài hạn đối với việc phát triển kinh tế - hội, các NHTM cũng đang
triển khai nhiều biện pháp để có những bước chuyển dịch về cấu tín dụng,
tăng dần t trọng cho vay trung - dài hạn với phương châm: “Đầu chiều
sâu cho DN ng chính đầu tư cho tương lai của ngành NH ”. Việc phát
triển tín dụng NH không những chỉ mang lại li ích cho toàn b nền kinh tế
mà nó còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho ngành NH.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung-dài hạn còn đang gặp
nhiều khó khăn, nổi cộm vẫn vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn còn
thấp rủi ro cao, nợ n dụng trung- dài hạn trong các NHTM vẫn thường
chiếm t lệ không cao lắm so vi yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tư
cho chiều sâu chưa đáp ứng được đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền
kinh tế.
Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá hn còn cao cho vay ra nhưng không thu hồi
được cả gốc i nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế nói
chung của hệ thống NH i riêng. Chính vậy vấn đề hiệu quả tín dụng
trung- dài hạn đang một vấn đề được mọi người trong ngoài ngành
1
một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn - Người đăng: nguyen-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn 9 10 98