Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2581 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU

Những năm qua, kinh tế thế giới đã có nhiều chuyển biến, khu vực kinh
tế Châu Á Thái Bình Dương nổi lên như một khu vực năng động và giàu tiềm
năng. Nằm trong khu vực, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và
đã có sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Có
thể nói, trong gần 15 năm trở lại đây, nước ta có nền kinh tế đang phát triển
với tốc độ cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 7 năm qua, GDP đạt bình
quân 7,8 %/năm. Trong năm 2007 GDP đã đạt 8,48%/năm, cao nhất trong
vòng 10 năm qua. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh và
bền vững cùng với những thuận lợi khi gia nhập vào tổ chức Thương mai
quốc tế đã thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, buôn bán… phát
triển, tạo tiền đề cho việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống
của các tầng lớp nhân dân. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện
mạnh mẽ.
Riêng năm 2007, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế từng bước được
nâng lên thể hiện trên các chỉ số tăng trưởng cao, duy trì tốc độ ổn định trên
mọi lĩnh vực kinh tế. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng
tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ và giảm tỷ trọng khu vực nông
nghiệp (khu vực nông nghiệp chiếm 20%; công nghiệp và xây dựng chiếm
41,5%, dịch vụ 38,5%).
Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 ước đạt 574 nghìn tỷ đồng, tăng
17,1% so với năm 2006; trong đó, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,9%, khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,2% và khu vực doanh nghiệp nhà nước
tăng 10,3%.
Theo số liệu của tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Việt
Nam năm 2007 đạt 835 USD. Một sự tăng trưởng vượt bậc và dự kiến sẽ tăng
lên 960 USD vào năm 2008 và đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2009. Người
Ngô Thanh Tùng
46A

Lớp: TCDN

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
dân được tiêu dùng những mặt hàng chất lượng dần dần đáp ứng đầy đủ nhu
cầu của cuộc sống. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người đã tăng cao, song
để mua được những hàng hoá có giá trị lớn như nhà cửa hay ôtô hay những đồ
dùng xa xỉ khác thì thì vẫn là một khó khăn lớn.
Một trong những giải pháp có thể sử dụng nhằm giải quyết vấn đề này
đó là sự ra đời của các ngân hàng thương mại, các ngân hàng thương mại sẽ
cho các cá nhân và tổ chức vay vốn bằng việc cấp cho họ một khoản tiền theo
nhu cầu, và sau một thời gian nhất định khách hàng sẽ phải hoàn trả đầy đủ số
tiền vay đấy cộng thêm một khoản tiền khác được gọi là chi phí sử dụng vốn
vay .
Xuất phát từ thực trạng v...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Những năm qua, kinh tế thế giới đã nhiều chuyển biến, khu vực kinh
tế Châu Á Thái Bình Dương nổi lên như một khu vực năng động và giàu tiềm
năng. Nằm trong khu vực, Việt Nam đã những bước phát triển vượt bậc
đã s chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế hội.
thể nói, trong gần 15 năm tr lại đây, nước ta nền kinh tế đang phát triển
với tốc độ cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 7 năm qua, GDP đạt bình
quân 7,8 %/năm. Trong năm 2007 GDP đã đạt 8,48%/năm, cao nhất trong
vòng 10 năm qua. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh
bền vững cùng với những thuận lợi khi gia nhập vào tổ chức Thương mai
quốc tế đã thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, buôn bán… phát
triển, tạo tiền đề cho việc tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống
của các tầng lớp nhân dân. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện
mạnh mẽ.
Riêng năm 2007, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế từng bước được
nâng lên thể hiện trên các chỉ số tăng trưởng cao, duy trì tốc độ ổn định trên
mọi lĩnh vực kinh tế. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng
tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ giảm tỷ trọng khu vực nông
nghiệp (khu vực nông nghiệp chiếm 20%; công nghiệp xây dựng chiếm
41,5%, dịch vụ 38,5%).
Giá tr sản xuất công nghiệp năm 2007 ước đạt 574 nghìn tỷ đồng, tăng
17,1% so với năm 2006; trong đó, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,9%, khu
vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,2% và khu vực doanh nghiệp nhà nước
tăng 10,3%.
Theo số liệu của tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Việt
Nam năm 2007 đạt 835 USD. Một sự tăng trưởng vượt bậc và dự kiến sẽ tăng
lên 960 USD vào năm 2008 đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2009. Người
Ngô Thanh Tùng Lớp: TCDN
46A
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam 9 10 262