Ktl-icon-tai-lieu

NCKH Lý thuyết của Keyness về sự ưa thích dùng tiền mặt

Được đăng lên bởi Haha Học Nói
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA NGÂN HÀNG

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SV
Năm học 2014 - 2015

Chủ đề:

LÝ THUYẾT CỦA KEYNES VỀ SỰ ƯA
THÍCH TIỀN MẶT VÀ VẬN DỤNG VÀO
THỰC TIỄN VIỆT NAM

SV nghiên cứu: Đỗ Vân Anh
Mã SV:

15A4000014

Lớp:

K15NHC

SĐT:

0168 243 4868

Mail:

Dovananh.vangiang@gmail.com

2

LỜI NÓI ĐẦU
Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân và doanh nghiệp Việt Nam trong các
giao dịch trên thị trường còn rất cao. Đây chính là một trong những trở ngại của
NHNN trong việc thực thi và ban hành chính sách tiền tệ khi không thể kiểm soát
được lượng tiền lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng.
Để tìm hiểu nguyên nhân cũng như thực trạng của vấn trên, trong đề tài này em
xin trình bày những vấn đề xoay quanh chủ đề “Lý thuyết của Keynes về sự ưa thích
tiền mặt và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam”. Tuy nhiên, với kinh nghiệm còn kém,
về kiến thức chuyên ngành còn hạn chế, bài nghiên cứu còn gặp nhiều sai sót, em kính
mong nhận được sự nhận xét, góp ý của các thầy, cô để bài viết được hoàn thiện hơn.

3

Giới thiệu “Lý thuyết về sự ưa thích tiền mặt” (Keynes Liquidity Preference

I.

Theory) của Keynes.
Keynes (1883-1946) là một nhà kinh tế học người Anh thuộc trường phái
Cambridge, những ý tưởng của ông đã hình thành nên trường phái kinh tế học Keynes.
Ông đã viết nhiều tác phẩm, đầu tiên là “Tiền tệ và tài chính Ấn Độ”, “Hậu quả kinh tế
của hoà ước”, “Thuyết cải cách tiền tệ” (1923), “Hậu quả kinh tế của ngài Churchill”
(1925), “Thuyết tiền tệ” (1930). Năm 1926, ông phát biểu bài “Sự kết thúc của chủ
nghĩa tự do thả nổi”. Năm 1933, ông phát biểu bài “Con đường đi tới phồn vinh”.
Nhưng phải tới năm 1936, sau khi tác phẩm “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất
và tiền tệ” (The general theory of employment, interest and money) được xuất bản, thì
tư tưởng kinh tế của ông mới được hình thành rõ nét nhất, tư tưởng ấy đã ảnh hưởng
lớn tới các chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia. Lý thuyết về cầu tiền tệ của ông mà
được ông gọi là “Lý thuyết về sự ưa thích tiền mặt” đã đặt ra câu hỏi: “Tại sao các cá
nhân giữ tiền mặt?” và Keynes đã bàn về vấn đề những gì ảnh hưởng đến quyết định
cuả các cá nhân.
Ông cho rằng có 3 động cơ đằng sau cầu tiền tệ, đó là:


Động cơ giao dịch.

Theo quan điểm của Fisher hay Cambridge, những cá nhân nắm giữ tiền vì tiền
được coi là phương tiện trao đổi có thể dùng để tiến hành các giao dịch hàng ngày. Đi
theo quan điểm cổ điển đó, Keynes đã nhấn mạnh bộ phận cấu thành của cầu tiền tệ
trước tiên là do mức giao dịch của dân chúng...
1
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA NGÂN HÀNG
HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SV
Năm học 2014 - 2015
Chủ đề:
LÝ THUYẾT CỦA KEYNES VỀ SỰ ƯA
THÍCH TIỀN MẶT VÀ VẬN DỤNG VÀO
THỰC TIỄN VIỆT NAM
SV nghiên cứu: Đỗ Vân Anh
Mã SV: 15A4000014
Lớp: K15NHC
SĐT: 0168 243 4868
Mail: Dovananh.vangiang@gmail.com
NCKH Lý thuyết của Keyness về sự ưa thích dùng tiền mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NCKH Lý thuyết của Keyness về sự ưa thích dùng tiền mặt - Người đăng: Haha Học Nói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
NCKH Lý thuyết của Keyness về sự ưa thích dùng tiền mặt 9 10 794