Ktl-icon-tai-lieu

Nền kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi Mưa Lạnh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng theo hướng nên kinh tế
hướng ngoại thông qua một loạt các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài cho
phép các nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp trong nước, chính sách hộ trợ
xuất khẩu… Các rào cản đối với sự di chuyển vốn giữa Việt Nam và thế giới sẽ dần
được xóa bỏ. Điều này sẽ trở thành hiện thực vào thời điểm 2006 khi Việt Nam chính
thức thức tham gia khối thương mại tự do Asian. Do vậy, tỷ giá hối đoái đóng vai trò
cực kỳ quan trọng trong thanh toán quốc tế cũng như trong nhiều mặt của đời sống
KInh tế- xã hội.
Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhưng bước đi khá đúng đắn trong việc
thực hiện chính sách tỷ giá , góp phần không nhỏ vào thành tựu tang trưởng và ổn
định kinh tế. Tuy nhiên khi thực tiễn thay đổi nhanh chóng như hiện nay, không một
chính sách nào có thể tồn tại mãi mà không có những những điểm bất cập. Vì vậy ,
các nhà kinh tế đã dày công nghiên cứu để đưa ra các kiến nghị khác nhau, nhằm
xây dựng một chính sách tỷ giá hối đoái hiệu quả cho nền kinh tế đất nước .
Trong khuôn khổ bài viết ngắn này , tôi không có tham vọng gì hơn ngoài việc
tham gia tìm hiểu ban đầu về chế độ tỷ giá hiện hành ở Việt Nam , từ đó đưa ra một
số ý kiến xây dựng nhằm góp phần nhỏ bé , hoàn thiện thêm chính sách tỷ giá hối
đoái cho phù hợp với tình hình đất nước. Với những thành công ban đầu của hơn 10
năm qua và từ kinh nghiệm của các nước đi trước , chúng ta hoàn toàn tin tưởng
rằng Việt Nam sẽ thành công trong việc xác lập một chính sách tỷ giá linh hoạt ,
phù hợp nhất nhằm góp phần ddauw đất nước tang trưởng bền vững và nâng cao vị
thế trên trường quốc tế.

...
Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng theo hướng nên kinh tế
hướng ngoại thông qua một loạt các chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài cho
phép các nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp trong nước, chính sách hộ trợ
xuất khẩu… Các rào cản đối với sự di chuyển vốn giữa Việt Nam và thế giới sẽ dần
được xóa bỏ. Điều này sẽ trở thành hiện thực vào thời điểm 2006 khi Việt Nam chính
thức thức tham gia khối thương mại tự do Asian. Do vậy, tỷ giá hối đoái đóng vai trò
cực kỳ quan trọng trong thanh toán quốc tế cũng như trong nhiều mặt của đời sống
KInh tế- xã hội.
Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhưng bước đi khá đúng đắn trong việc
thực hiện chính sách tỷ giá , góp phần không nhỏ vào thành tựu tang trưởng và ổn
định kinh tế. Tuy nhiên khi thực tiễn thay đổi nhanh chóng như hiện nay, không một
chính sách nào có thể tồn tại mãi mà không có những những điểm bất cập. Vì vậy ,
các nhà kinh tế đã dày công nghiên cứu để đưa ra các kiến nghị khác nhau, nhằm
xây dựng một chính sách tỷ giá hối đoái hiệu quả cho nền kinh tế đất nước .
Trong khuôn khổ bài viết ngắn này , tôi không có tham vọng gì hơn ngoài việc
tham gia tìm hiểu ban đầu về chế độ tỷ giá hiện hành ở Việt Nam , từ đó đưa ra một
số ý kiến xây dựng nhằm góp phần nhỏ bé , hoàn thiện thêm chính sách tỷ giá hối
đoái cho phù hợp với tình hình đất nước. Với những thành công ban đầu của hơn 10
năm qua và từ kinh nghiệm của các nước đi trước , chúng ta hoàn toàn tin tưởng
rằng Việt Nam sẽ thành công trong việc xác lập một chính sách tỷ giá linh hoạt ,
phù hợp nhất nhằm góp phần ddauw đất nước tang trưởng bền vững và nâng cao vị
thế trên trường quốc tế.
Nền kinh tế Việt Nam - Người đăng: Mưa Lạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nền kinh tế Việt Nam 9 10 618