Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Được đăng lên bởi kimthanh18193-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

PHẦN MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong những định chế tài chính không thể thiếu của
nền kinh tế. Ngân hàng giữ vai trò là người thủ quỹ của xã hội. Bởi với
các chức năng , nghiệp vụ của mình, ngân hàng trở thành nơi thu hút tiết
kiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nền kinh tế và nó là
nơi cấp tín dụng cho các chủ thể này nhằm phục vụ nhiều hoạt động từ
tiêu dùng đến kinh doanh sản xuất. Đồng thời sự có mặt của ngân hàng
giúp chúng ta thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch qua việc sử dụng
thẻ tín dụng , ủy nhiệm chi… Ngân hàng trở thành một trong những tổ
chức tài chính trung gian quan trọng và sự tồn tại của nó là không thể
thiếu trong nền kinh tế thị trường. Sự phát triển của nền kinh tế phụ thuộc
rất nhiều vào hoạt động ngân hàng và ngược lại hoạt động ngân hàng
thúc đẩy sự đi lên của mọi nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng hiện nay tồn tại phổ biến với 2 cấp : Ngân hàng
trung ương ( ngân hàng của các ngân hàng ) , và dưới nó là các ngân
hàng : NHTM, NH chính sách , NH phát triển…Trong đó NHTM chiếm
lợi thế hơn cả về quy mô, số lượng. Trải qua quá trình tồn tại và phát
triển , cùng với sự phát triển đi lên của đất nước hệ thống NHTM nước ta
ngày càng đa dạng hơn. Đặc biệt từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế
thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường và quá trình toàn cầu hóa
nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ , thì càng có nhiều các NHTM
xuất hiện và tồn tại. Một trong số các biểu hiện tiêu biểu của việc hội
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là những cam kết trong
lĩnh vực ngân hàng khi nước ta kí kết hiệp định thương mại Việt – Mỹ và
tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO . Từ đó trong hệ thống ngân
hàng nước ta xuất hiện 1 loại hình NHTM mới – NHTM 100% vốn nước
ngoài.
Vậy NHTM 100% vốn nước ngoài là gì ? Trong bài này nhóm chúng tôi
sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nó , biết được những hoạt động cơ bản của
NHTM 100% vốn nước ngoài.

II.

NỘI DUNG
1

1.

Sự hình thành và phát triển của NHTM 100% vốn nước ngoài.
1.1. Sự hình thành và phát triển của NHTM 100% vốn nước ngoài trên thế
giới.
Từ những năm 1970, 1980 một số ngân hàng từ các nước như Mỹ và
Châu Âu ra bắt đầu mở rộng hoạt động ra quốc tế với mục đích tăng
lợi nhuận để trở thành những ngân hàng toàn cầu và cũng là để phân
tán rủi ro trong nước họ. Đến những năm 1990 và sau cuộc khủng
hoảng tài chính , hoạt động ngân hàng được quốc tế hóa mạnh mẽ hơn
cũng từ đó đánh dấu sự ra đời và phát triển của NHTM 100 % vốn
nước ngoài.
Theo thời gian sự hiện diện của các ...
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong những định chế tài chính không thể thiếu của
nền kinh tế. Ngân hàng giữ vai trò là người thủ quỹ của xã hội. Bởi với
các chức năng , nghiệp vụ của mình, ngân hàng trở thành nơi thu hút tiết
kiệm của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nền kinh tế và nó là
nơi cấp tín dụng cho các chủ thể này nhằm phục vụ nhiều hoạt động từ
tiêu dùng đến kinh doanh sản xuất. Đồng thời sự có mặt của ngân hàng
giúp chúng ta thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch qua việc sử dụng
thẻ tín dụng , ủy nhiệm chi… Ngân hàng trở thành một trong những tổ
chức tài chính trung gian quan trọng và sự tồn tại của nó là không thể
thiếu trong nền kinh tế thị trường. Sự phát triển của nền kinh tế phụ thuộc
rất nhiều vào hoạt động ngân hàng và ngược lại hoạt động ngân hàng
thúc đẩy sự đi lên của mọi nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng hiện nay tồn tại phổ biến với 2 cấp : Ngân hàng
trung ương ( ngân hàng của các ngân hàng ) , và dưới nó là các ngân
hàng : NHTM, NH chính sách , NH phát triển…Trong đó NHTM chiếm
lợi thế hơn cả về quy mô, số lượng. Trải qua quá trình tồn tại và phát
triển , cùng với sự phát triển đi lên của đất nước hệ thống NHTM nước ta
ngày càng đa dạng hơn. Đặc biệt từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế
thành phần , vận hành theo cơ chế thị trường và quá trình toàn cầu hóa
nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ , thì càng có nhiều các NHTM
xuất hiện và tồn tại. Một trong số các biểu hiện tiêu biểu của việc hội
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là những cam kết trong
lĩnh vực ngân hàng khi nước ta kí kết hiệp định thương mại Việt – Mỹ và
tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO . Từ đó trong hệ thống ngân
hàng nước ta xuất hiện 1 loại hình NHTM mới – NHTM 100% vốn nước
ngoài.
Vậy NHTM 100% vốn nước ngoài là gì ? Trong bài này nhóm chúng tôi
sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nó , biết được những hoạt động cơ bản của
NHTM 100% vốn nước ngoài.
II. NỘI DUNG
1
ngân hàng 100% vốn nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng 100% vốn nước ngoài - Người đăng: kimthanh18193-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ngân hàng 100% vốn nước ngoài 9 10 561