Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng trung gian

Được đăng lên bởi vuarua93-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế, nhu cầu về vốn đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh
từ những chủ thể khác nhau. Những người có nhu cầu sinh lời thì thiếu vốn, trái lại
những người có vốn nhàn rỗi thì lại không có cơ hội đầu tư. Vì vậy cần phải có một cơ
chế chuyển vốn tư những nơi có vốn dư thừa đến những nơi đang cần vốn. Việc đi vay,
cho vay và góp vốn này được thực hiện qua các trung gian tài chính như: ngân hàng, các
tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay, các công ty bảo hiểm hay các tổ chức trung
gian đầu tư…Các trung gian tài chính đóng vai trò là cầu nối giữa hai bên đi vay và cho
vay, cầu nối giữa công ty và nhà đầu tư. Do đó, chức năng của những tổ chức này rất
quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế. Trong đó, không thể không đề cập đến ngân
hàng trung gian-tổ chức tài chính buôn bán “vốn” chính.
Ngân hàng trung gian là tổ chức tài chính trong hệ thống các tổ chức định chế tài
chính. Với chức năng là một tổ chức tài chính trung gian, ngân hàng trung gian sử dụng
các nghiệp vụ để tăng tính hiệu quả của quá trình luân chuyển vốn trong thị trường. Vì
vậy, việc tìm hiểu và nghiên cứu những đặc điểm, thành phần và cơ chế hoạt động của
Ngân hàng trung gian trỏ tahnfh vấn đề được quan tâm.
Bài tiểu luận của nhóm 1 với đề tài “NGÂN HÀNG TRUNG GIAN” xoay quanh
trả lời các câu hỏi: Ngân hàng trung gian là gì và có những đặc trưng ra sao? Có những
loại hình ngân hàng trung gian nào? Đặc điểm, hoạt động và các nghiệp vụ của mỗi loại
hình như thế nào?...Qua đó mở rộng thêm kiến thức và có cái nhìn khái quát hơn về tổ
chức tài chính trung gian quan trọng này.

1. Khái niệm và phân loại
1.1 Khái niệm Ngân hàng trung gian
Định nghĩa: Ngân hàng trung gian là một đơn vị kinh doanh có giấy phép của
chính quyền (có tư cách pháp nhân) mà hoạt động chính là kinh doanh tiền tệ bằng việc
nhân các khoản tiền gửi có lãi để thu hút vốn nhàn rỗi rồi dùng chính những khoản đó để
cho vay lại đối với nền kinh tế.
Hay cũng có thể định nghĩa theo cách khác: Ngân hàng trung gian là một định chế
tài chính mà hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền đó để cho vay và
cung ứng các dịch vụ thanh toán
Với chức năng trung gian tài chính, các ngân hàng trung gian chuyển hóa khoản
tiền tạm thời chưa sử dụng của các chủ thể kinh tế thừa vốn đến các chủ thể thiếu vốn
tạm thời đang cần vay để sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng. Nói cách khác, Ngân hàng
trung gian là một tổ chức kinh doanh giúp cho người đi vay và người cho vay trong nền
kinh tế gặp nhau.
Đặc...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế, nhu cầu về vốn đầu các nguồn tiết kiệm thể phát sinh
từ những chủ thể khác nhau. Những người nhu cầu sinh lời thì thiếu vốn, trái lại
những người vốn nhàn rỗi thì lại không hội đầu tư. vậy cần phải một
chế chuyển vốn những nơi vốn thừa đến những nơi đang cần vốn. Việc đi vay,
cho vay góp vốn này được thực hiện qua các trung gian tài chính như: ngân hàng, các
tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm cho vay, các công ty bảo hiểm hay các tổ chức trung
gian đầu tư…Các trung gian tài chính đóng vai trò cầu nối giữa hai bên đi vay cho
vay, cầu nối giữa công ty nhà đầu tư. Do đó, chức năng của những tổ chức này rất
quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế. Trong đó, không thể không đề cập đến ngân
hàng trung gian-tổ chức tài chính buôn bán “vốn” chính.
Ngân hàng trung gian tổ chức tài chính trong hệ thống c tổ chức định chế tài
chính. Với chức năng một tổ chức tài chính trung gian, ngân ng trung gian sử dụng
các nghiệp vụ để tăng tính hiệu quả của quá trình luân chuyển vốn trong thị trường.
vậy, việc tìm hiểu nghiên cứu những đặc điểm, thành phần chế hoạt động của
Ngân hàng trung gian trỏ tahnfh vấn đề được quan tâm.
Bài tiểu luận của nhóm 1 với đề tài “NGÂN HÀNG TRUNG GIAN” xoay quanh
trả lời các câu hỏi: Ngân ng trung gian những đặc trưng ra sao? những
loại hình ngân hàng trung gian nào? Đặc điểm, hoạt động c nghiệp vụ của mỗi loại
hình như thế nào?...Qua đó mở rộng thêm kiến thức cái nhìn khái quát hơn về tổ
chức tài chính trung gian quan trọng này.
Ngân hàng trung gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng trung gian - Người đăng: vuarua93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Ngân hàng trung gian 9 10 736