Ktl-icon-tai-lieu

Ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi Quỳnh Anh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết ngân sách nhà nước là một vấn đề bất kỳ quốc gia nào cũng
gặp phải ngay cả cường quốc như nước Mỹ cũng đang vật lộn với vấn đề này và
Việt Nam cũng không ngoại lệ.Việc giải quyết thâm hụt ngân sách Nhà
nước(NSNN) không chỉ ảnh hưởng trước mắt đến nền kinh tế của quốc gia đó mà
nó còn liên quan mật thiết đến sự phát triển bền vững.Trong bối cảnh nền kinh tế
toàn cầu đang xảy ra các vấn đề lớn như:giá dầu tăng cao,chính phủ Mỹ đõng
cửa,lạm phát của các nước tăng cao...thì việc khắc phục thâm hụt NSNN là một vấn
đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước trên thế giới.Ở nước ta
mức độ thâm hụt ngân sách nhà nước ngày càng tăng ảnh hưởng không nhỏ đến
phát triển kinh tế và đời sống cử người dân và cũng là nguyên nhân gây lam phát
tăng cao và khó khăn cho Chính phủ khi thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ.

Bội chi và thâm hụt là hai cách gọi khác nhau của cùng một hiện tượng khi tổng
nguồn thu không trang trải các nhiệm chi của một Chính phủ, một địa phương hay
một đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm )
I .THỰC TRẠNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH Ở VIỆT NAM:
1. Tình hình thâm hụt ngân sách ở Việt Nam:
Việt Nam thâm hụt ngân sách liên tục hơn 10 năm qua

Con số thâm hụt ngân sách củaViệt Nam thuộc diện cao nhất so với các
nước trong khu vực, khoảng 6% GDP/năm.
Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 "Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu" do Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội vừa công bố chỉ ra rằng, thâm hụt ngân sách
diễn ra liên tục trong khoảng hơn một thập kỉ qua và có mức độ ngày càng gia
tăng.Cụ thể, thâm hụt ngân sách không bao gồm chi trả nợ gốc của Việt Nam trung
bình trong giai đoạn 2003 - 2007 chỉ là 1,3% GDP, nhưng con số này đã tăng hơn
gấp đôi lên 2,7% GDP trong giai đoạn 2008 - 2012.
Thâm hụt ngân sách củaViệt Nam qua các năm (%GDP)

Trung bình trong hai năm 2009-2010, con số thâm hụt ngân sách củaViệt Nam
thuộc diện cao nhất so với các nước trong khu vực, vào khoảng 6% GDP/năm. Con
số này gấp khoảng 6 lần so với con số tương ứng của Indonesia, gấp 2 lần so với
Thái Lan.

Thâm hụt ngân sách ở một số nước châu Á 2009 - 2010 (%GDP)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 3008/QĐ-BTC ngày 14/12/2011
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN
năm 2012)

Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC

Dự toán
năm 2012
740.500

1

Thu nội địa

494.600

2

Thu từ dầu thô

87.000

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

153.900

...
MỞ ĐẦU
Như chúng ta đã biết ngân sách nhà nước là một vấn đề bất kỳ quốc gia nào cũng
gặp phải ngay cả cường quốc như nước Mỹ cũng đang vật lộn với vấn đề này và
Việt Nam cũng không ngoại lệ.Việc giải quyết thâm hụt ngân sách Nhà
nước(NSNN) không chỉ ảnh hưởng trước mắt đến nền kinh tế của quốc gia đó mà
nó còn liên quan mật thiết đến sự phát triển bền vững.Trong bối cảnh nền kinh tế
toàn cầu đang xảy ra các vấn đề lớn như:giá dầu tăng cao,chính phủ Mỹ đõng
cửa,lạm phát của các nước tăng cao...thì việc khắc phục thâm hụt NSNN là một vấn
đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước trên thế giới.Ở nước ta
mức độ thâm hụt ngân sách nhà nước ngày càng tăng ảnh hưởng không nhỏ đến
phát triển kinh tế và đời sống cử người dân và cũng là nguyên nhân gây lam phát
tăng cao và khó khăn cho Chính phủ khi thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ.
Bội chi và thâm hụt là hai cách gọi khác nhau của cùng một hiện tượng khi tổng
nguồn thu không trang trải các nhiệm chi của một Chính phủ, một địa phương hay
một đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm )
I .THỰC TRẠNG THÂM HỤT NGÂN SÁCH Ở VIỆT NAM:
1. Tình hình thâm hụt ngân sách ở Việt Nam:
Việt Nam thâm hụt ngân sách liên tục hơn 10 năm qua
Ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân sách nhà nước - Người đăng: Quỳnh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ngân sách nhà nước 9 10 79