Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế chống độc quyền ở một số nước hiện nay

Được đăng lên bởi ngannguyen155
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Bài thuyết trình tiểu luận môn

Kinh tế vi mô

Đề Tài

Nghiên cứu một số giải pháp hạn
chế chống độc quyền ở một số nước
hiện nay
Lớp HP: 211700414
Nhóm 6
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hương

Danh sách thành viên nhóm
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nguyễn Văn Ngân
Lê Thị kiều Giang
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Đặng Thị Hồng Mi
Văn Thị Thanh Mơ
Nguyễn Võ Thùy Ngân
Nguyễn Thị Ái Nhi
Trần Ngọc Quỳnh Như
Huỳnh Thị Như Ý

Lời Cảm Ơn
 Trước tiên chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành đến
Ban giám hiệu trường Đại học Công Nghiệp T.p Hồ Chí
Minh đã cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết để chúng
em có điều kiện học tập, bổ sung kiến thức.
 Đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Hương giảng viên khoa Quản
Trị Kinh Doanh đã tận tình truyền đạt và hướng dẫn cho
chúng em trong quá trình thực hiện và hoàn thành đề tài
“Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế chống độc quyền ở
một số nước hiện nay”
 Chúng em xin chân thành cảm ơn!!

PHỤ LỤC

Phần
Phần
Phần111:::Nội
Nội
NộiDung
Dung
Dung
1. Cơ sở lý luận:
1.1 Khái niệm, đặc
điểm các hình thức độc
quyền
1.2 Nguyên nhân gây
ra độc quyền
1.3 Tác hại của độc
quyền

2. Thực trạng, giải
pháp hạn chế độc
quyền ở một số nước
2.1 Việt Nam
2.2 Mỹ
2.3 Trung Quốc

Phần 2: Kết Luận

3. Một số kiến
nghị, giải pháp
nhằm hạn chế
độc quyền tại
Việt Nam

Phần nội dung
1. Cơ sở lý luận

1.1

Khái niệm, đặc điểm của các hình
thức độc quyền

1.2

Nguyên nhân gây ra độc quyền

1.3

Tác hại của độc quyền

1.1 Khái niệm, đặc điểm của các hình thức độc quyền
CÁC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
Các
tiêu thức

Cạnh tranh
hoàn hảo

Cạnh tranh độc
quyền

Độc quyền
nhóm

Độc quyền
hoàn toàn

Số lượng
người mua

Rất nhiều

Rất nhiều

Rất nhiều

Rất nhiều

Số lượng
người bán

Rất nhiều

Rất nhiều

Một nhóm

Duy nhất một
hãng

Mức độ giống
nhau của sản
phẩm

Hoàn toàn
đông nhất

Giống, có khác
biệt

Khác, thay
thế được
• Giống

Duy nhất
không có sản
phẩm thay thế

Gia nhập/Rời
bỏ ngành

Tự do

Tự do

Có rào cản

Có rào cản

Tương tác
chiến lược

Không

Không

Có

Không

•

 Thị trường cạnh tranh độc quyền
 Là một hình thái tổ chức thị trường mà có nhiều người bán
một sản phẩm khác biệt và sự gia nhập cũng như rời bỏ ngành
công nghiệp tương đối dễ dàng về lâu dài.
 Cạnh tranh độc quyền phổ biến nhất trong ngành bán lẻ của
nền kinh tế.
 Mức sản lượng tốt nhất trong ngắn hạn là khi doanh thu cận
biên (Marginal Revenue - MR) = chi phí cận biên (Marginal
Cost - MC).
 Nếu các doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền có lãi ngắn hạn,
trong dài hạn sẽ có nhiều công ty gia nh...
Bài thuyết trình tiểu luận môn
Kinh tế vi mô
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Lớp HP: 211700414
Nhóm 6
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hương
Đề Tài
Nghiên cứu một số giải pháp hạn
chế chống độc quyền ở một số nước
hiện nay
Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế chống độc quyền ở một số nước hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế chống độc quyền ở một số nước hiện nay - Người đăng: ngannguyen155
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế chống độc quyền ở một số nước hiện nay 9 10 967