Ktl-icon-tai-lieu

NGHIỆP VỤ TÁCH GỘP CỔ PHIẾU

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm Pyramid: Vi Ca Ven
Trần Thị Diệu Hiền
Đỗ Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Ngọc Hà
La Thị Kiều Oanh

CK

Thị trường chứng khoán là một thị trường
“đỏng đảnh” với những biến động khó đoán
trước
Mọi dự đoán cho "ngày mai" của thị
trường này đều có thể là sai vì sự
biến động của nó có thể vượt ngoài tầm dự
đoán của con người

Sức khỏe của nền kinh tế
Tình hình hoạt động kinh doanh của các
công ty cổ phần
Các dự án mới sắp đầu tư
…
Và việc tách-gộp cổ phiếu

Trả cổ tức
bằng cổ
phiếu

Thay đổi
quy mô cổ
phần…

Tách-gộp
cổ phiếu

• Nhà nước chưa có những cơ chế thích hợp để
quản lý và kiểm soát việc tách-gộp của các
công ty sao cho nó có tác động tích cực đến
thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh
tế vĩ mô nói chung.

• Để ngiệp vụ tách-gộp cổ phiếu thực sự mang
lại tác động tích cực đối với thị trường chứng
khoán Việt Nam, các công ty không nên nôn
nóng trong việc thực hiện.
• Hãy chờ đợi một thị trường chứng khoán Việt
Nam ổn định và thân thiết hơn đối với nhà
đầu tư.

...
Nhóm Pyramid: Vi Ca Ven
Tr n Th Di u Hi n
Đ Th Thùy Trang
Nguy n Th Ng c Hà
La Th Ki u Oanh CK
NGHIỆP VỤ TÁCH GỘP CỔ PHIẾU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIỆP VỤ TÁCH GỘP CỔ PHIẾU - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIỆP VỤ TÁCH GỘP CỔ PHIẾU 9 10 432