Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc của uỷ ban basel

Được đăng lên bởi nguyenbk1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UỶ BAN BASEL
Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng là một diễn đàn cho sự hợp tác thường xuyên
về các vấn đề liên quan đến giám sát hoạt động ngân hàng. Mục tiêu của Ủy ban là hiểu
rõ hơn về các vấn đề mấu chốt trong việc giám sát hoạt động ngân hàng và nâng cao chất
lượng giám sát hoạt động ngân hàng trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, Ủy ban trao
đổi các thông tin về các vấn đề giám sát hoạt động ngân hàng của các quốc gia, các
phương pháp và kỹ thuật với phương châm là để có một sự hiểu biết đồng nhất về các
vấn đề đó. Trên cơ sở đó, Ủy ban dùng sự hiểu biết đồng nhất này để xây dựng các văn
bản hướng dẫn và tiêu chuẩn trong các lĩnh vực mà họ cho là cần thiết. Ủy ban Basel
được biết đến trên khắp thế giới về các thông lệ quốc tế mà họ đưa ra về tỷ lệ an toàn vốn
tối thiểu; các nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hiệu quả; và Thỏa ước về giám sát
hoạt động ngân hàng xuyên biên giới.
Thành viên của Ủy ban là Ngân hàng trung ương hoặc cơ quan giám sát ngân hàng
của các quốc gia như Argentina, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng
Kông, Ấn Độ, In-đô-nê-xia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Nga, Ả
Rập Xê Út, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh
và Mỹ.

25 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
VỀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆU QUẢ
CỦA UỶ BAN BASEL

Nguyên tắc 1 - Mục đích, tính độc lập, quyền hạn, tính minh bạch và sự hợp
tác: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu quả phải phân định trách nhiệm rõ ràng và
mục đích của mỗi đơn vị có thẩm quyền giám sát ngân hàng. Mỗi đơn vị phải có sự hoạt
động độc lập, các quy trình minh bạch, có lực lượng nhân sự đầy đủ và được quản lý phù
hợp, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhiệm vụ được giao. Một khuôn khổ pháp lý
phù hợp đối với việc giám sát hệ thống ngân hàng cũng rất cần thiết, bao gồm cả các điều
liên quan đến cấp phép thành lập mới các ngân hàng và việc giám sát liên tục hoạt động
của hệ thống ngân hàng; quyền hạn kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống ngân hàng cũng
như kiểm tra khi có nghi vấn về tính an toàn và bền vững của hệ thống. Các quy định về
chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và quy định về bảo mật các thông tin
cũng cần phải được quy định rõ ràng.
Nguyên tắc 2 – Các hoạt động được phép: Các hoạt động được phép của các tổ
chức được cấp phép và chịu sự giám sát dưới tên gọi ngân hàng phải được quy định rõ
1

ràng và việc sử dụng cụm từ “ngân hàng” ở tên gọi của tổ chức phải được kiểm soát gắt
gao.
Nguyên tắc 3 – Các tiêu chí cấp phép: Cơ q...
UỶ BAN BASEL
Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng là một diễn đàn cho sự hợp tác thường xuyên
về các vấn đề liên quan đến giám sát hoạt động ngân hàng. Mục tiêu của Ủy ban hiểu
rõ hơn về các vấn đề mấu chốt trong việc giám sát hoạt động ngân hàng và nâng cao chất
lượng giám sát hoạt động ngân hàng trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, Ủy ban trao
đổi các thông tin về các vấn đề giám sát hoạt động ngân hàng của các quốc gia, c
phương pháp kỹ thuật với phương châm để một sự hiểu biết đồng nhất về các
vấn đề đó. Trên sở đó, Ủy ban dùng sự hiểu biết đồng nhất này để xây dựng các văn
bản hướng dẫn tiêu chuẩn trong các lĩnh vực họ cho cần thiết. Ủy ban Basel
được biết đến trên khắp thế giới về các thông lệ quốc tế mà họ đưa ra về tỷ lệ an toàn vốn
tối thiểu; các nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hiệu quả; và Thỏa ước về giám sát
hoạt động ngân hàng xuyên biên giới.
Thành viên của Ủy ban là Ngân hàng trung ương hoặc cơ quan giám sát ngân hàng
của các quốc gia như Argentina, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hồng
Kông, Ấn Độ, In-đô-nê-xia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Luxembourg, Mexico, Lan, Nga,
Rập Út, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh
và Mỹ.
25 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
VỀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆU QUẢ
CỦA UỶ BAN BASEL
Nguyên tắc 1 - Mục đích, tính độc lập, quyền hạn, tính minh bạch sự hợp
tác: Một hệ thống giám sát ngân ng hiệu quả phải phân định trách nhiệm ràng
mục đích của mỗi đơn vị thẩm quyền giám sát ngân hàng. Mỗi đơn vị phải sự hoạt
động độc lập, các quy trình minh bạch, có lực lượng nhân sự đầy đủđược quản lý phù
hợp, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhiệm vụ được giao. Một khuôn khổ pháp lý
phù hợp đối với việc giám sát hệ thống ngân hàng cũng rất cần thiết, bao gồm cả các điều
liên quan đến cấp phép thành lập mới các ngân hàng việc giám sát liên tục hoạt động
của hệ thống ngân hàng; quyền hạn kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống ngân hàng cũng
như kiểm tra khi nghi vấn về tính an toàn bền vững của hệ thống. Các quy định về
chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và quy định về bảo mật các thông tin
cũng cần phải được quy định rõ ràng.
Nguyên tắc 2 Các hoạt động được phép: Các hoạt động được phép của các tổ
chức được cấp phép chịu sự giám sát dưới tên gọi ngân hàng phải được quy định
1
Nguyên tắc của uỷ ban basel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc của uỷ ban basel - Người đăng: nguyenbk1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nguyên tắc của uỷ ban basel 9 10 878