Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 5154 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

CHƯƠNG MỘT

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING

NỘI DUNG CHÍNH

Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau:
-

Định nghĩa về nghiên cứu marketing

-

Phân loại nghiên cứu marketing

-

Vai trò của nghiên cứu marketing

-

Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing

-

Tiến trình nghiên cứu marketing

-

Ứng dụng của nghiên cứu marketing

-

Ai thực hiện nghiên cứu marketing

-

Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu

-

Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu

1

ĐỊNH NGHĨA NGHIÊN CỨU MARKETING
Có bao giờ bạn lấy làm lạ khi biết rằng cùng một loại sản phẩm và có cùng công dụng mà người ta
thích sản phẩm này hơn sản phẩm khác? Có khi nào bạn tự hỏi làm thế nào để người kinh doanh
biết được khách hàng muốn thay thế sản phẩm mà hiện tại họ tiêu dùng bởi một sản phẩm trong
tương lai có công dụng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn... Một trong những công cụ chính để phát
hiện nhu cầu và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng, và qua đó trả lời những câu hỏi được đặt
ra ở trên là thực hiện việc nghiên cứu marketing. Nghiên cứu marketing giúp cho người lập kế
hoạch chiến lược và tác nghiệp trong lĩnh vực marketing có những thông tin cần thiết để hoạch định
và đưa ra những quyết định phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Vấn đề đặt ra là cần phải
hiểu rõ nghiên cứu marketing là gì, tại sao chúng ta phải tiến hành hoạt động nghiên cứu marketing
và tiến trình nghiên cứu marketing sẽ thực hiện như thế nào?
Marketing là tập hợp tất cả các hoạt động của con người nhằm hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu
khách hàng thông qua hoạt động trao đổi. Để thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp cần phải
thực hiện chức năng quản trị marketing. Theo định nghĩa bởi Hiệp hội Marketing Mỹ (American
Marketing Association - 1985) thì ''Quản trị marketing là quá trình lập và thực hiện kế hoạch
giá, khuyến mại, phân phối các ý tưởng, sản phẩm và dịch vụ thông qua sự trao đổi nhằm thỏa
mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức"(1). Các nhà quản trị cố gắng thỏa mãn nhu cầu của
khách hàng thông qua việc tìm hiểu nhu cầu của họ; và càng hiểu rõ khách hàng thì càng dễ dàng
hơn trong việc đưa ra các quyết định nhằm thỏa mãn những nhu cầu đó. Một trong những cách
thức để tìm hiểu nhu cầu khách hàng là thwcj hiện nghiên cứu marketing. Nghiên cứu
marketing là quá trình thu thập và phân tích một cách có mục đích, có hệ thống những thông tin
liên quan đến việc xác định hoặc đưa ra giải pháp cho bất luận cá...
1
CHƯƠNG MT
1
NHNG VN ĐỀ CƠ BN CA NGHIÊN CU MARKETING
NI DUNG CHÍNH
Chương này đề cp đến nhng ni dung ch yếu sau:
- Định nghĩa v nghiên cu marketing
- Phân loi nghiên cu marketing
- Vai trò ca nghiên cu marketing
- H thng thông tin marketing, h thng h tr ra quyết định và nghiên cu marketing
- Tiến trình nghiên cu marketing
- ng dng ca nghiên cu marketing
- Ai thc hin nghiên cu marketing
- Quan h gia người s dng thông tin và ng
ười cung cp dch v nghiên cu
- Đề xut và phê chun d án nghiên cu
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING 9 10 296