Ktl-icon-tai-lieu

NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi vuducminh.tanhoi@gmail.com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY TÍNH
1. Khi vào phòng máy phải có mặt của giáo viên hướng dẫn hoặc cán bộ bộ
môn.
2. Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách phòng máy.
3. Không được tự ý di chuyển hoặc thay đổi bất kỳ thiết bị nào trong phòng
máy. Không được thay đổi, tự ý cài đặt thêm các chương trình, phần mềm, can
thiệp vào phần cứng và phầm mềm cài đặt sẵn.
4. Không được cố ý sao chép, sửa đổi, phá hoại các tập tin và dữ liệu trên máy
không thuộc phạm vi cá nhân. Không tự ý sử dụng USB, đĩa CD, VCD ... (chỉ
được sử dụng khi có sự đồng ý của Cán bộ phụ trách.
5. Không được sử dụng máy giáo viên khi không có yêu cầu.
6. Không được chơi game, chát, nghe nhạc, xem phim và các hoạt động mang
tính giải trí trong phòng máy.
7. Không được truy cập vào các địa chỉ web mà luật pháp Việt Nam cấm như
các trang phản động, kích động bạo lực…
8. Không mang vật dễ cháy, nổ vào phòng máy. Trước khi ra về phải tắt máy,
xếp chuột bàn phím và ghế cho ngăn nắp.
9. Tất cả các trường hợp vi phạm nội quy này đều được lập biên bản, báo cáo
Ban giám hiệu nhà trường xem xét và xử lý.

...
NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY TÍNH
1. Khi vào phòng máy phải mặt của giáo viên hướng dẫn hoặc cán bộ bộ
môn.
2. Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách phòng máy.
3. Không được tự ý di chuyển hoặc thay đổi bất kỳ thiết bị nào trong phòng
máy. Không được thay đổi, t ý cài đặt thêm các chương trình, phần mềm, can
thiệp vào phần cứng và phầm mềm cài đặt sẵn.
4. Không được cố ý sao chép, sửa đổi, phá hoại các tập tin và dữ liệu trên máy
không thuộc phạm vi nhân. Không tự ý sử dụng USB, đĩa CD, VCD ... (chỉ
được sử dụng khi có sự đồng ý của Cán bộ phụ trách.
5. Không được sử dụng máy giáo viên khi không có yêu cầu.
6. Không được chơi game, chát, nghe nhạc, xem phim các hoạt động mang
tính giải trí trong phòng máy.
7. Không được truy cập vào các địa chỉ web luật pháp Việt Nam cấm như
các trang phản động, kích động bạo lực…
8. Không mang vật dễ cháy, nổ vào phòng máy. Trước khi ra về phải tắt máy,
xếp chuột bàn phím và ghế cho ngăn nắp.
9. Tất cả các trường hợp vi phạm nội quy này đều được lập biên bản, báo cáo
Ban giám hiệu nhà trường xem xét và xử lý.
NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY TÍNH - Người đăng: vuducminh.tanhoi@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY TÍNH 9 10 720