Ktl-icon-tai-lieu

NX

Được đăng lên bởi Hoa Đá
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Tuy Hòa,ngày 05tháng 05 năm 2014
GIÁM ĐỐC

ĐÀO MINH TRÍ

...
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tuy Hòa,ngày 05tháng 05 năm 2014
GIÁM ĐỐC
ĐÀO MINH TRÍ
NX - Người đăng: Hoa Đá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NX 9 10 479