Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập tiền tệ ngân hàng

Được đăng lên bởi Thoại Trần
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 1
I.

CÁC LOẠI HÌNH TIỀN TỆ VIỆT NAM:
1. BÚT TỆ: Hàng hoá dùng làm tiền tệ trong trao đổi phải có giá trị thực sự và giá trị của vật

trung gian trao đổi này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức là trao đổi
ngang giá một hàng hoá thông thường lấy hàng hoá đặc biệt.
1) Hóa tệ kim loại: là tiền tệ dưới dạng các kim loại như: vàng, bac, đồng ..

Tính

chất:
 Dễ dành chấp nhận
 Dễ bảo quản
 Chia nhỏ được
 Dễ vận chuyển
 Có tính đồng nhất về bản chất
 Lâu bền
 Khan hiếm
2) Hóa tệ phi kim loại:là tiền tệ dưới dạng hang hóa(trừ kim loại) như:lông chim.vỏ sò
2. TÍN TỆ: Là tiền dấu hiệu được hiểu là thứ tiềntuwj nó không có giá trị.do sự tín nhiện mõi

người mà nó lưu dụng.
1) Tiền bằng kim loại:không phù hợp với giá trị danh nghĩa,thường được đúc làm tiền lẻ
2) Tiền giấy.
 Tiền giấy khả khoán: giấy chứng nhận có khả năng đổi ra bạc hoặc vàng do các ngân

hàng thương mại phát hành. Sự ra đời những giấy chứng nhận như vậy đã giúp cho
việc giao dịch với những khoản tiền lớn cũng như việc vận chuyển chúng trở nên
thuận lợi hơn rất nhiều.
 Tiền giấy bất khả khoán: là tiền bắt buộc lưu hành, mõi người không thể đem tiền

giấy này ra ngân hàng để đổi ra vàng. tiền giấy được quy định trong luật là phương
tiện trao đổi, vì mọi người tin tưởng vào uy tín của cơ quan phát hành (tức NHTW).
3. BÚT TỆ:Là hình thái tiền tệ đượ sử dụng bằng cách ghi chép trong sổ sách kế toán của ngân

hàng (mua bán các chứng từ có giá)

4. TIỀN ĐIỆN TỬ:
 Vàng được coi là hàng hóa lý tưởng nhất phù hợp với xã hội trong chế độ hóa tệ vì:
 Vàng là một loại hàng hoá được nhiều người ưa thích
 Nhu cầu của xã hội về vàng đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử và ngày càng tăng làm

cho vàng trở thành một thứ hàng hoá rất hấp dẫn, được nhiều người ưa thích
 Tính lý hoá của vàng rất thuận lợi trong việc thực hiện chức năng tiền tệ. Vàng không bị

thay đổi về màu sắc và chất lượng dưới tác động của môi trường và cơ học nên rất tiện
cho việc cất trữ
 Dễ chia nhỏ mà không ảnh hưởng tới chất lượng.
 Gía trị của vàng ổn định trong thời gian tương đối dài, ít chịu ảnh hưởng của năng suất

lao động tăng lên như các hàng hoá khiá trị của vàng ổn định trong thời gian tương đối
dài, ít chịu ảnh hưởng của năng suất lao động tăng lên như các hàng hoá khác.
VAI TRÒ TIỀN TỆ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ?

II.

1. Tiền tệ là phương tiện không thể thiếu để mở rộng và phát triển nền kinh tế hàng hóa
2. Tiền tệ là phương tiện để thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc ...
ÔN TẬP TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 1
I. CÁC LOẠI HÌNH TIỀN TỆ VIỆT NAM:
1. BÚT TỆ: Hàng hoá dùng làm tiền tệ trong trao đổi phải có giá trị thực sự và giá trị của vật
trung gian trao đổi này phải ngang bằng với giá trị hàng hoá đem ra trao đổi, tức là trao đổi
ngang giá một hàng hoá thông thường lấy hàng hoá đặc biệt.
1) Hóa tệ kim loại: là tiền tệ dưới dạng các kim loại như: vàng, bac, đồng .. Tính
chất:
Dễ dành chấp nhận
Dễ bảo quản
Chia nhỏ được
Dễ vận chuyển
tính đồng nhất về bản chất
Lâu bền
Khan hiếm
2) Hóa tệ phi kim loại:là tiền tệ dưới dạng hang hóa(trừ kim loại) như:lông chim.vỏ sò
2. TÍN TỆ: Là tiền dấu hiệu được hiểu là thứ tiềntuwj nó không có giá trị.do sự tín nhiện mõi
người mà nó lưu dụng.
1) Tiền bằng kim loại:không phù hợp với giá trị danh nghĩa,thường được đúc làm tiền lẻ
2) Tiền giấy.
Tiền giấy khả khoán: giấy chứng nhận có khả năng đổi ra bạc hoặc vàng do các ngân
hàng thương mại phát hành. Sự ra đời những giấy chứng nhận như vậy đã giúp cho
việc giao dịch với những khoản tiền lớn cũng như việc vận chuyển chúng trở nên
thuận lợi hơn rất nhiều.
Tiền giấy bất khả khoán: là tiền bắt buộc lưu hành, mõi người không thể đem tiền
giấy này ra ngân hàng để đổi ra vàng. tiền giấy được quy định trong luật là phương
tiện trao đổi, vì mọi người tin tưởng vào uy tín của cơ quan phát hành (tức NHTW).
3. BÚT TỆ:Là hình thái tiền tệ đượ sử dụng bằng cách ghi chép trong sổ sách kế toán của ngân
hàng (mua bán các chứng từ có giá)
ôn tập tiền tệ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập tiền tệ ngân hàng - Người đăng: Thoại Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ôn tập tiền tệ ngân hàng 9 10 638