Ktl-icon-tai-lieu

PBOC

Được đăng lên bởi Pai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc(People's Bank of China - PBC hoặc PBOC)
là ngân hàng trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền kiểm soát
chính sách tiền tệ và quản lý các định chế tài chính của nước này. Ngân hàng Nhân
dân Trung Quốc có lượng tài sản tài chính nhiều hơn bất cứ định chế tài chính công
cộng nào trong lịch sử thế giới.
I.

Lịch sử hình thành

Ngân hàng này thành lập ngày 11 tháng 12 năm 1948 trên cơ sở hợp nhất các ngân hàng
Hoa Bắc, ngân hàng Bắc Hải và ngân hàng nông dân Tây Bắc. Trụ sở ban đầu đặt tại
Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, sau đó chuyển về Bắc Kinh năm 1949. Trong thời gian từ
1949 đến 1978, nó là ngân hàng duy nhất của toàn Trung Quốc và đảm đương vai trò
ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại
Vào thập niên 1980, các chức năng ngân hàng thương mại được tách ra hình thành bốn
ngân hàng quốc doanh. Năm 1983, Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng Ngân hàng
Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện vai trò ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Tư
cách này được xác nhận ngày 18 tháng 3 năm 1995 tại phiên họp toàn thể thứ 3 của Quốc
hội Trung Quốc. Năm 1998, ngân hàng tiến hành tái cấu trúc cơ bản. Tất cả các chi nhánh
địa phương và cấp tỉnh đều bãi bỏ, Ngân hàng trung ương Trung Quốc mở 9 chi nhánh
khu vực, địa giới từng chi nhánh không theo địa giới hành chính. Năm 2003, Ủy ban
thường vụ Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn một đạo luật sửa đổi nhằm tăng cường vai trò
của ngân hàng này trong việc đề ra và thực hiện chính sách tiền tệ với mục đích bảo vệ sự
ổn định tài chính quốc gia và thiết lập các dịch vụ tài chính.
Đặc điểm
1. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (Tiếng Anh là People’s Bank of China –
Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa) bắt đầu các chức năng ngân hàng trung ương
năm 1979 cùng với chính sách cải cách kinh tế. Vai trò ngân hàng trung ương của
nó được đẩy mạnh năm 1989 khi đất nước này chuyển đổi sâu sắc hơn sang nền
kinh tế hướng xuất khẩu. Tới năm 2000, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã là
một ngân hàng trung ương về mọi mặt, với cơ cấu và hoạt động có tham khảo
Ngân hàng Trương ương Châu Âu vốn là mô hình ngân hàng trung ương mới nhất,
chi phối ngân hàng trung ương của các quốc gia thành viên mà vẫn để quyền quản
lý kinh tế quốc gia cho các ngân hàng đó.
2. Ngân hàng Nhân dân trung hoa : là ngân hàng trực thuộc CHÍNH PHỦ.
II.

Luật về Ngân hàng nhân dân Trung Quốc năm 1995, được sửa đổi, bổ sung năm 2003
quy định: “Ngân hàng nhân dân Trung Quốc là NHTW của nước Cộng hòa nhân dân

Trung Hoa. Dưới sự lãnh đạo của Quốc vụ viện, Ngâ...
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc(People's Bank of China - PBC hoặc PBOC)
ngân hàng trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền kiểm soát
chính sách tiền tệ và quản lý các định chế tài chính của nước này. Ngân hàng Nhân
dân Trung Quốc có lượng tài sản tài chính nhiều hơn bất cứ định chế tài chính công
cộng nào trong lịch sử thế giới.
I. Lịch sử hình thành
Ngân hàng này thành lập ngày 11 tháng 12 năm 1948 trên sở hợp nhất các ngân hàng
Hoa Bắc, ngân hàng Bắc Hải ngân hàng nông dân Tây Bắc. Trụ sở ban đầu đặt tại
Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, sau đó chuyển về Bắc Kinh năm 1949. Trong thời gian từ
1949 đến 1978, ngân hàng duy nhất của toàn Trung Quốc đảm đương vai trò
ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại
Vào thập niên 1980, các chức năng ngân hàng thương mại được ch ra hình thành bốn
ngân hàng quốc doanh. Năm 1983, Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng Ngân hàng
Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện vai trò ngân hàng trung ương của Trung Quốc.
cách này được xác nhận ngày 18 tháng 3 năm 1995 tại phiên họp toàn thể thứ 3 của Quốc
hội Trung Quốc. Năm 1998, ngân hàng tiến hành tái cấu trúc cơ bản. Tất cả các chi nhánh
địa phương cấp tỉnh đều bãi bỏ, Ngân hàng trung ương Trung Quốc mở 9 chi nhánh
khu vực, địa giới từng chi nhánh không theo địa giới hành chính. Năm 2003, Ủy ban
thường vụ Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn một đạo luật sửa đổi nhằm tăng cường vai trò
của ngân hàng này trong việc đề ra và thực hiện chính sách tiền tệ với mục đích bảo vệ sự
ổn định tài chính quốc gia và thiết lập các dịch vụ tài chính.
II. Đặc điểm
1. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (Tiếng Anh People’s Bank of China
Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa) bắt đầu các chức năng ngân hàng trung ương
năm 1979 cùng với chính sách cải cách kinh tế. Vai trò ngânng trung ương của
được đẩy mạnh năm 1989 khi đất ớc này chuyển đổi sâu sắc hơn sang nền
kinh tế hướng xuất khẩu. Tới năm 2000, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã
một ngân hàng trung ương về mọi mặt, với cấu hoạt động tham khảo
Ngân hàng Trương ương Châu Âu vốn là mô hình ngân hàng trung ương mới nhất,
chi phối ngân hàng trung ương của các quốc gia thành viênvẫn để quyền quản
lý kinh tế quốc gia cho các ngân hàng đó.
2. Ngân hàng Nhân dân trung hoa : là ngân hàng trực thuộc CHÍNH PHỦ.
Luật về Ngân hàng nhân dân Trung Quốc năm 1995, được sửa đổi, bổ sung năm 2003
quy định: “Ngân hàng nhân dân Trung Quốc là NHTW của nước Cộng hòa nhân dân
PBOC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PBOC - Người đăng: Pai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PBOC 9 10 154