Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP TỚI CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Được đăng lên bởi sontcnh10-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5067 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ

===***===

Môn: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Đề tài nghiên cứu:

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP TỚI
CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

GVHD:Ths. Nguyễn Giác Trí
1

Lớp: TCNH10C
SVTH: Nhóm 9
Nhóm báo cáo: Nhóm 3

ĐỒNG THÁP-2011

MỤC LỤC
Phần I: MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề nghiên cứu
2.Mục tiêu nghiên cứu
3.Phạm vi nghiên cứu
4.Phương pháp nghiên cứu
5.Giả thiết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
6.Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Phần II: NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.Khái niệm
1.1Thu nhập
Thu nhập cá nhân
Thu nhập khả dụng
1.2Chi tiêu
2.Lý thuyết hành vi người tiêu dùng
3.Hàm tiêu dùng
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA ĐỐI TƯỢNG
NGHIÊN CỨU
2.1.Giới thiệu tổng quan hoạt động của đơn vị nghiên cứu
2

2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả của vùng nghiên cứu
Chương 3: GIẢI PHÁP
Phần III: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng nhóm chúng tôi, các số liệu
và kết quả nghiên cứu nêu trong bài nghiên cứu này là trung thực, được các đồng
tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công bố trong bất kì công trình
nghiên cứu nào.
Nhóm thực hiện
Nhóm 9
Lớp TCNH10C
Nguyễn Thị Kiều Tiên
Phạm Thị Thu Ngân
3

Mai Nguyễn Thảo Nguyên
Vũ Thị Kim Hoa

4

Phần I: MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề nghiên cứu:
- Lý do chọ đề tài:
Thu nhập và chi tiêu là hai vấn đề luôn được các nhà kinh tế dành cho sự quan
tâm đặc biệt khi nghiên cứu. Bởi lẽ đó là hai nhân tố quan trọng tác động đến nền
kinh tế thị trường. Bất kì một chủ thể nào khi tham gia vào nền kinh tế thị trường
đều có sự cân nhắc trong việc chi tiêu hợp lý khoản thu nhập khả dụng của mình,
đặt biệt là sinh viên. Bởi vì sinh viên là một chủ thể kinh tế có nguồn thu nhập bị
giới hạn bởi gì đình, trừ một số sinh viên có làm thêm hoặc sống tự lập.Vậy họ có
cách chi tiêu như thế nào, nguồn thu nhập mà họ nhận được có thực sự ảnh hưởng
đến cách thức chi tiêu và việc học của họ hay không? Do đó, nhóm chúng tôi
quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích ảnh hưởng của thu nhập đến chi tiêu của
sinh viên ngành TCNH_Trường Đại Học Đồng Tháp”.
- Căn cứ khoa học và thực tiễn:
Thứ nhất: Hầu hết các bạn trong nhóm chúng tôi đều là sinh viên, đều phải trải
qua những khó khăn khi mới bước chân vào môi trường đại học. Có rất nhiều thứ
cần phải lo lắng đối với những tân sinh viên, đặt biệt là vấn đề với số tiền có được
hàng tháng phải chi tiêu như thế nào là hợp lý. Vì ngoài việc chi tiêu cho những...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA KINH TẾ
===***===
Môn: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Đề tài nghiên cứu:
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP TỚI
CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
GVHD:Ths. Nguyễn Giác Trí
1
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP TỚI CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP TỚI CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - Người đăng: sontcnh10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THU NHẬP TỚI CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 9 10 584