Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Vietcombank

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 5983 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Phân tích tình hình tài chính của ngân hàng thông qua các báo cáo tài
chính và một số tài liệu khác có ý nghĩa rất quan trọng không những đối
với chủ ngân hàng mà còn đối với nhiều đối tuợng khác như các nhà đầu
tư, ngân hàng khác, nhà cung cấp, khách hàng và các cơ quan hữu quan
khác. Mỗi đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của ngân hàng trên
góc độ khác nhau:
Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.
Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế
nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại
thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mô tài sản, thị phần và số lượng các
ngân hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ một nền kinh
tế nào, trung gian tài chính, môt nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế
quốc dân. Vì vậy, việc lập và phân tích báo cáo tài chính là không thể thiếu
được. Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi được tạo điều kiện thực tập tại
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect em xin nêu cách lập, phân tích báo
cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
Báo cáo tốt nghiệp của em được trình bày qua ba chương:
Chương 1: Các vấn đề lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính
Chương 2: Áp dụng vào phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam.
Chương 3: Đánh giá khuyến nghị
Em xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Ngô Văn Thứ và các thấy cô trong
khoa Toán kinh tế đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện đề tài này. Em cũng xin
chân thành cám ơn các cô chú trong ban lãnh đạo Công ty cổ phần chứng
khoán VNDirect – Phòng Khách hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em
trong công việc tại công ty và hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này.

- 3 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh

Lớp Toán Tài Chính46

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

NỘI DUNG
CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. Giới thiệu chung
Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo tổng hợp từ các số liệu kế toán
của công ty theo những mẫu biểu đã được qui định, nó phản ảnh tính hình sử
dụng vốn, nguồn vốn; kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ báo cáo.
Hệ thống báo cáo tài chính công ty bao gồm 3 bảng báo cáo chính:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh và
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính nhằm đánh giá mức độ
rủi ro cũng như kết quả về mặt tài chính thông qua các hệ số và các tỉ suất
sinh lời của vốn.
Những người phân tích báo cáo tài chính có thể là bản thân công t...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Phân tích tình hình i chính của ngân hàng thông qua các báo cáo tài
chính một số i liệu khác ý nghĩa rất quan trọng không những đối
với chủ ngân hàng còn đối với nhiều đối tuợng khác như các nhà đầu
tư, ngân hàng khác, nhà cung cấp, khách hàng các quan hữu quan
khác. Mỗi đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của ngân hàng trên
góc độ khác nhau:
Ngân hàng một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.
Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế
nói chung hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại
thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui tài sản, thị phần số lượng các
ngân hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ một nền kinh
tế nào, trung gian tài chính, môt nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế
quốc dân. vậy, việc lập phân tích báo cáo tài chính là không thể thiếu
được. Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi được tạo điều kiện thực tập tại
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect em xin nêu cách lập, phân tích báo
cáo tài chính ngân hàng áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
Báo cáo tốt nghiệp của em được trình bày qua ba chương:
Chương 1: Các vấn đề lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính
Chương 2: Áp dụng vào phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam.
Chương 3: Đánh giá khuyến nghị
Em xin chân thành cám ơn Tiến Ngô Văn Thứ các thấy trong
khoa Toán kinh tế đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện đề tài này. Em cũng xin
chân thành cám ơn các chú trong ban lãnh đạo Công ty cổ phần chứng
khoán VNDirect Phòng Khách hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em
trong công việc tại công ty và hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này.
- 3 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46
Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Vietcombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Vietcombank - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Vietcombank 9 10 409