Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VINACONEX

Được đăng lên bởi hanhan1205
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3148 lần   |   Lượt tải: 22 lần
B CÔNG THNG
TRNG I HC CÔNG NGHIP TP. H CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TIU LU N MÔN PHÂN TÍCH HOT NG KINH DOANH
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY C$ PH%N Y D'NG
VINACONEX5
Ging viên hng dn:
Ths. V- TH. THÙY LINH
Nhóm thc hin: Nhóm ISM
Thành ph H Chí Minh 2009
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VINACONEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VINACONEX - Người đăng: hanhan1205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VINACONEX 9 10 934