Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 201192013.

Được đăng lên bởi thimaithuy.tran@gmail.com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 9 lần
KHOA: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

TIỂU LUẬN

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ
VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2011-9/2013
MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

GVHD: TS. LÊ TUẤN LỘC
LỚP: K11402A – NHÓM 2
THÀNH VIÊN:
1.Nguyễn Thanh Danh........K114020103
2. Nguyễn Thị Lan..............K114020139
3. Nguyễn Thị Nga .............K114020156
4.Nguyễn Thị Thúy Nhạn...K114020166
5. Nguyễn Phú Quí .............K114020182
6. Hồ Thị Minh Tâm ..........K114020186
7. Trần Thị Mai Thúy .........K114020198
8. Nguyễn Minh Toàn.........K114020203
TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2013

MỤC LỤC

1

1.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thị trường vàng thế giới những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2011 đến nay,
luôn sôi động do các nhà đầu tư chen chân tìm chỗ trú ẩn an toàn khi thị trường chứng
khoán và thị trường bất động sản biến động khó lường. Cơn bão giá vàng khiến cả thế
giới phát sốt, nhưng có lẽ mức độ biến động được coi như một “cơn điên loạn” thì
không phải nước nào cũng đối mặt như Việt Nam. Không tác động trực tiếp vào mặt
bằng giá cũng như sản xuất kinh doanh, nhưng sự sôi động bất thường của thị trường
vàng những ngày qua có thể để lại hệ quả khó lường với kinh tế xã hội. Điều này đã tạo
ra sức ép đối với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam hiện nay.
Song vẫn còn ít người dân quan tâm và hiểu được cơ chế cũng như những tác
động ảnh hưởng đến giá vàng. Chính vì những lý do đó mà chúng tôi đã quyết định
nghiên cứu đề tài “PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ VAI
TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-9/2013” trên
cơ sở tìm hiểu thị trường vàng Việt Nam và Thế giới cùng việc đánh giá khái quát một
số chính sách điều tiết thị trường vàng của nhà nước để cùng làm rõ những vướng mắc
trên.
Như vậy, bài viết của chúng tôi sẽ tập trung giải quyết 3 câu hỏi lớn:
+ Thị trường vàng thế giới và Việt Nam đã diễn biến bất thường như thế nào
trong giai đoạn này?
+ Tình hình chính trị-kinh tế-xã hội nổi bật nào dẫn tới sự biến động thất thường
của giá vàng?
+ Trước sự biến động khôn lường đó, nhà nước Việt Nam đã làm gì để bình ổn
giá vàng nhằm ổn định kinh tế-xã hội trong nước?

2.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
-

Diễn biến thị trường vàng, những nhân tố chủ quan và khách quan tác động mạnh đến

2

giá vàng và các mục tiêu, chính sách của nhà nước nhằm bình ổn thị trường vàng.
-

Phạm vi nghiên cứu:

o Thời gian: năm 2011-9/2013
o Không gian: thị trường Việt Nam và thế giới.

3.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
-

Làm rõ sự biến động của giá vàng trong gi...
KHOA: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
TIỂU LUẬN
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ
VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2011-9/2013
MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
GVHD: TS. LÊ TUẤN LỘC
LỚP: K11402A – NHÓM 2
THÀNH VIÊN:





 !"#
$%& !
 !'(
) *(+,-#
MỤC LỤC
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 201192013. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 201192013. - Người đăng: thimaithuy.tran@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT GIÁ VÀNG CỦA NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 201192013. 9 10 678