Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chính sách tiền tệ và tài chính

Được đăng lên bởi Pham Thi Ngoc Thuy
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

BÀIGIẢNG
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ VÀ TÀI KHÓA
Lecture
Analysis of Monetary and Fiscal Policy

Tiếnsĩ:HoàngNgọcTiến

Mục tiêu của chính sách tiền tệ 5
Mụ c tiêuPHẦN
cuối
cùng TỆ
5
I: CHÍNHSÁCHTIỀN
Part I: Monetary Policy

I-Kháiniệmchínhsáchtiềntệ(CSTT)
1-Chínhsáchtiềntệlàgì?
-Tiềntệ là sản phẩm của quan hệ trao đổi hànghóa: H-T-H hay T-H-T.

-Tiềntệ có vai trò quan trọng trong kinh tế thịtrường.

Để phát huy được vai tròđó,Chínhphủcácnướcphải hoạch định CSTT theo những định hướng
nhất định, hìnhthànhnênCSTT.
=>Nhưvậy, CSTT là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô do NHTW soạn thảovàtổchức
thực hiện nhằm đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước trong mộtthờikỳnhất định.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ 5
Mụ cPHẦN
tiêuI:cuối
cùng 5
CHÍNHSÁCHTIỀNTỆ

Trongtác phẩm “Tiền tệ, ngân hàng và TTTC”, F.S. Miskinchorằng:
“CSTT là một trong các chính sách vĩ mô, trongđóNHTWthông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm
soátvàđiềutiết khối lượng tiền cungứng,nhằmtác động tới các mục tiêu cơ bản củanềnkinhtế trên cơ sở đó đạt
được những mục tiêu cuối cùng của mình là công ănviệclàmcao, tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, ổn định lãi suất,
ổn định TTTC vàổnđịnhtỷ giá hối đoái”.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ 5
Mụ cPHẦN
tiêuI:cuối
cùng 5
CHÍNHSÁCHTIỀNTỆ
2-Phânloạichínhsáchtiềntệ
Vềcơ bảnCSTTđượcchia ra:CSTTmở rộng vàCSTTthắt chặt.Ngoàira còn cóCSTTcơ cấu vàCSTTchứcnăng.
a -CSTTmởrộng(chínhsáchnớilỏngtiềntệ):
- Ápdụng trong điều kiện nền kinh tế bị suy thoái,nạnthấtnghiệp gia tăng.
- Làmcholượngtiềncung ứng cho nền kinh tế tăng=>tạo được công ăn việc làm chongườilaođộng, thúcđẩyđầutư mở rộngSXKD.
- ĐồngnghĩavớiCSTTchống suy thoái.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ 5
Mụ cPHẦN
tiêuI:cuối
cùng 5
CHÍNHSÁCHTIỀNTỆ

b-CSTTthắtchặt(chínhsách” đóng băng” tiềntệ)
- Ápdụng khinềnkinh tế đã có sự pháttriểnthái quá, đồng thời lạm phát ngày càng gia tăng.
- Đồngnghĩa vớiCSTTchống lạm phát.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ 5
Mụ cPHẦN
tiêuI:cuối
cùng 5
CHÍNHSÁCHTIỀNTỆ

II-Mụctiêucủachínhsáchtiềntệ
ĐểđạtđượccáiđíchcuốicùngcủaCSTT=>
NHTWphảitheođuổinhữngđíchtrựctiếpvàgiántiếpkhác.CácđíchnàycósựliênkếtlẫnnhauvàliênkếtvớicáiđíchcuốicùngcủaCSTT,từđóhìnhthành
“hệthốngmụctiêu”củaCSTT.
CSTTchỉđạtđượchiệuquảcaokhiNHTWlựachọnđượchệthốngmụctiêuCSTTphùhợpvớithựctrạngcủanềnkinhtếvàhệthốngtàichính.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ 5
Mụ cPHẦN
tiêuI:cuối
cùng 5
CHÍNHSÁCHTIỀNTỆ

1-Mụctiêucuốicùng
1.1-Mục tiêu ổn định
1.1.1. Ổn đ ị ...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
Tiếnsĩ:HoàngNgọcTiến
BÀIGIẢNG
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH
TIỀN TỆ VÀ TÀI KHÓA
Lecture
Analysis of Monetary and Fiscal Policy
Phân tích chính sách tiền tệ và tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chính sách tiền tệ và tài chính - Người đăng: Pham Thi Ngoc Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phân tích chính sách tiền tệ và tài chính 9 10 785