Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2010 ĐẾN NAY

Được đăng lên bởi Ciel Min
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1 VÀI NÉT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một tài
sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp
vụ cho vay, chiết khấu( tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và
các nghiệp vụ khác.
Theo đó,quan hệ tín dụng được thể hiện dưới các hình thức như:cho vay, chiết
khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính
1.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
+ Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin
+ Tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn
+ Tín dụng phải dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi
+ Tín dụng tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng
+ Tín dụng phải trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện
 Từ các đặc điểm trên cho thấy tín dụng ngân hàng phải đảm bảo được hai
nguyên tắc cơ bản sau:
Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích
Vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng
tín dụng
1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng
* Đối với nền kinh tế
+ Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất của xã hội
+ Tín dụng là kênh truyền tải ảnh hưởng của nhà nước đến các mục tiêu vĩ mô
+ Tín dụng là công cụ thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước
+ Tạo điều kiện mở rộng kinh tế đối ngoại
* Đối với khách hàng
-Đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn cho khách hàng
-Giúp nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội kinh doanh
-Là động lực để khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất
* Đối với ngân hàng
-Mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng (70 đến 90%)
-Đa dạng hóa danh mục tài sản có, giảm thiểu rủi ro
-Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng mở rộng được các loại hình dịch vụ
khác như thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn…

2 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN
HÀNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY
Gồm:
+ Khối ngân hàng thương mại Nhà nước: Ngân hàng TMCP Vietcombank
và Ngân hàng TMCP BIDV
+ Khối ngân hàng thương mại cổ phần: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
+ Khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài: HSBC và ANZ

2.1 Khối ngân hàng thương mại Nhà nước
2.1.1 Ngân hàng TMCP Vietcombank
2.1.2 Ngân hàng TMCP BIDV
Trong năm 2011, huy động vốn cuối kỳ của ngân hàng đạt 285.581 tỷ đồng, tăng
20.000 tỷ đồng (6,8%) so với năm 2010. Trong đó, huy động vốn từ khách hàng
dân cư đạt 129.204 tỷ đồng, tăng 29% (bình quân tăng 2.400 tỷ/tháng); huy động
vốn từ định chế tài chính cũng có kết quả tốt, đạt 67.958 tỷ đồng, tăng trưởng
18%.

Ngoài ra trong năm 2011 đã có sự dịch chuyển ...
1 VÀI NÉT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một tài
sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp
vụ cho vay, chiết khấu( tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và
các nghiệp vụ khác.
Theo đó,quan hệ tín dụng được thể hiện dưới các hình thức như:cho vay, chiết
khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính
1.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
+ Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin
+ Tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn
+ Tín dụng phải dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi
+ Tín dụng tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng
+ Tín dụng phải trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện
Từ các đặc điểm trên cho thấy tín dụng ngân hàng phải đảm bảo được hai
nguyên tắc cơ bản sau:
Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích
Vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng
tín dụng
1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng
* Đối với nền kinh tế
+ Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất của xã hội
+ Tín dụng là kênh truyền tải ảnh hưởng của nhà nước đến các mục tiêu vĩ mô
+ Tín dụng là công cụ thực hiện các chính sách xã hội của nhà nước
+ Tạo điều kiện mở rộng kinh tế đối ngoại
* Đối với khách hàng
-Đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn cho khách hàng
-Giúp nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội kinh doanh
-Là động lực để khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất
* Đối với ngân hàng
-Mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng (70 đến 90%)
-Đa dạng hóa danh mục tài sản có, giảm thiểu rủi ro
-Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng mở rộng được các loại hình dịch vụ
khác như thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn…
2 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN
HÀNG TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY
Gồm:
+ Khối ngân hàng thương mại Nhà nước: Ngân hàng TMCP Vietcombank
và Ngân hàng TMCP BIDV
+ Khối ngân hàng thương mại cổ phần: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
+ Khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài: HSBC và ANZ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2010 ĐẾN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2010 ĐẾN NAY - Người đăng: Ciel Min
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2010 ĐẾN NAY 9 10 915