Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BẰNG BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH KỸ
THUẬT BẰNG BIỂU
ĐỒ CHỨNG
KHOÁN

MSOFT GROUP

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BẰNG
BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN

Hà Nội, 03/2007

2

MỤC LỤC
1

Các trường giá .....................................................................................................................3

2

Biểu đồ.................................................................................................................................5

3

2.1

Biểu đồ đường .............................................................................................................5

2.2

Biểu đồ thanh...............................................................................................................5

2.3

Biểu đồ thanh khối lượng ............................................................................................6

2.4

Các kiểu biểu đồ khác..................................................................................................7

Mức giá support và resistance .............................................................................................7
3.1

Cung và cầu ...............................................................................................................11

3.2

Sự hối hận của những người giao dịch ......................................................................13

3.3

Resistance trở thành support......................................................................................15

4

Xu hướng ...........................................................................................................................17

5

Số trung bình động ............................................................................................................20

6

7

5.1

Các thời kỳ trong số trung bình động ........................................................................21

5.2

Điểm nổi bật ..............................................................................................................22

5.3

Sự hối hận của những người giao dịch ......................................................................22

Chỉ số.................................................................................................................................23
6.1

Chỉ số dẫn đầu với chỉ số theo sau ............................................................................25

6.2

Giá xu hướng với giá giao dịch .................................................................................27

6.3

Sự phân kỳ ....................................
PHÂN TÍCH K
THUẬT BẰNG BIỂU
ĐỒ CHỨNG
KHOÁN
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BẰNG BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BẰNG BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BẰNG BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN 9 10 306