Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Nguyên Tắc Đầu Tư Của Benjamin Graham

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN SAU ĐẠI HỌC
----------ef---------

TIỂU LUẬN THỊ TRƯỜNG VỐN
ĐỀ TÀI: Phân tích các nguyên tắc đầu tư của Benjamin Graham
trong cuốn Nhà đầu tư thông minh. Bài học đúc kết?

GVHD
Lớp

: PGS.TS. Phạm Văn Hùng
: Cao học Đầu tư

Hà Nội –12/2014

Thị trường vốn

LỜI MỞ ĐẦU

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

2

Thị trường tài chính là bộ phận quan trọng bậc nhất, chi phối toàn bộ hoạt động của
nền kinh tế và thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển
của một quốc gia. Thị trường tài chính là kênh dẫn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả
cho nền kinh tế: Thông qua thị trường tài chính các chủ thể cần vốn có thể huy động
được vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất,… của mình. Các công ty có
thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty; Nhà nước có thể phát hành trái phiếu Chính
phủ,… để tập hợp lượng vốn cần thiết. Những chủ thể tạm thời thừa vốn cũng có một
kênh để đầu tư sinh lợi cho phần vốn của mình. Qua đó hoạt động sản xuất kinh
doanh, đầu tư,… của nền kinh tế được thực hiện liên tục và không bị đình trệ. Bên cho
vay sẽ thu được phần tiền lãi, còn bên đi vay phải tìm mọi cách sinh lời từ đồng vốn đã
vay nhằm trả lãi và vốn ứng trước của người cho vay và có phần tích luỹ của mình.
Bên cạnh đó, thị trường tài chính có thể thu hút được rất nhiều nhà đầu tư với sự đa
dạng hoá các hình thức đầu tư, như vậy nhà đầu tư có thể chọn lựa cách thức đầu tư
phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra thị trường tài chính còn giúp cải thiện mức
sống của cá nhân bằng cách giúp họ chọn thời điểm cho việc mua sắm tốt hơn (tiêu
tiền trước rồi sẽ tìm nguồn tiền trả sau_thông qua các khoản vay). Đồng thời, hoạt
động của thị trường tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở
cửa, cải cách kinh tế của Chính phủ. Thông qua thị trường tài chính, việc bán cổ phần,
phát hành trái phiếu ra nước ngoài đã tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào
các ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong nước. Ngoài ra Nhà nước có thể sử dụng
các công cụ trên thị trường tài chính để tác động nhằm thực hiện và điều hành chính
sách tài chính, tiền tệ Quốc gia…
Trong đó, thị trường chứng khoán lại là một bộ phận quan trọng cấu thành nên thị
trường tài chính, do đó, nó có tác động vô cùng to lớn đến nền kinh tế. Tuy nhiên, diễn
biến trên thị trường chứng khoán luôn phức tạp và thay đổi liên tục. Vì vậy, để đứng
vững được trong thị trường chứng khoán là một điều không phải nhà đầu tư nào cũng
làm được. Và để hiểu rõ hơn về th...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN SAU ĐẠI HỌC
----------ef---------
TIỂU LUẬN THỊ TRƯỜNG VỐN
ĐỀ TÀI: Phân tích các nguyên tắc đầu tư của Benjamin Graham
trong cuốn Nhà đầu tư thông minh. Bài học đúc kết?
Hà Nội –12/2014
GVHD : PGS.TS. Phạm Văn Hùng
Lớp : Cao học Đầu tư
Phân Tích Nguyên Tắc Đầu Tư Của Benjamin Graham - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Nguyên Tắc Đầu Tư Của Benjamin Graham - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phân Tích Nguyên Tắc Đầu Tư Của Benjamin Graham 9 10 573