Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống các NHTM của các nước trên thế giới và những ứng phó của NHNN Việt Nam

Được đăng lên bởi xuantriu1
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2656 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TIỂU LUẬN
MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Đề tài: Phân tích những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống
các NHTM của các nước trên thế giới và những ứng phó của NHTW
đối với những vấn đề này
Các thành viên nhóm : Mai Danh Nhân
. Mã SV: 1211510051
. STT: 90
Hoàng Mạnh Việt
. Mã SV: 1211510074
. STT: 135
Lớp: Anh 2-KDQT-K51
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Lan

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế.
Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và
hệ thống tài chính nói riêng, trong đó Ngân hàng thương mại thường chiếm tỉ trọng lớn
nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức thu hút
tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các
doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai
trò là người thủ quỹ cho toàn xã hội. Ngân hàng là tổ chức cung cấp tín dụng và nhiều
dịch vụ ngân hàng thuận tiện cho các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp. Ngân hàng
thực hiện các chính sách kinh tế đặc biệt là các chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh
quan trọng trong nền kinh tế của chính phủ. Do đó có thể nó ngân hàng là một trong
những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất. Trong thời gian gần đây hệ thống
ngân hàng thương mại trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều bất ổn do
những ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế. Điều này gây nên ảnh hưởng rất lớn đến các nền
kinh tế trên thế giới và cả ở Việt Nam.
Bài tiểu luận chúng em trình bày dưới đây đề cập đến vấn đề “những bất ổn
thường gặp hiện nay trong hệ thống các ngân hàng thương mại của các nước trên thế giới
và những ứng phó của ngân hàng Trung ương đối với những vấn đề này”.
Vì đây là lần đầu tiên chúng em làm về vấn đề kinh tế, và kiến thức còn hạn chế nhiều,
nên bài làm của chúng em chắc không khỏi vướng những sai sót hay thiếu hụt ý. Mong
cô giúp chúng em sửa chữa và bổ sung thêm những mặt còn thiếu sót. Chúng em trân
thành cảm ơn cô nhiều.

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................3
NỘI DUNG...............................................................................................................5
I. Ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mại.............................................5
1.

Ngân hàng thương mại......................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TIỂU LUẬN
MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Đề tài: Phân tích những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống
các NHTM của các nước trên thế giới và những ứng phó của NHTW
đối với những vấn đề này
Các thành viên nhóm : Mai Danh Nhân
. Mã SV: 1211510051
. STT: 90
Hoàng Mạnh Việt
. Mã SV: 1211510074
. STT: 135
Lớp: Anh 2-KDQT-K51
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Lan
Hà Nội, tháng 10 năm 2013
Phân tích những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống các NHTM của các nước trên thế giới và những ứng phó của NHNN Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống các NHTM của các nước trên thế giới và những ứng phó của NHNN Việt Nam - Người đăng: xuantriu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phân tích những bất ổn thường gặp hiện nay trong hệ thống các NHTM của các nước trên thế giới và những ứng phó của NHNN Việt Nam 9 10 431