Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đông nam á

Được đăng lên bởi nthoangtrang22
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1
Giới thiệu
1.1. Lý do chọn đề tài
Tình hình tài chính hiện nay đang biến động mạnh và có nhiều biến cố xảy
ra như “ngày thứ 2 đen tối” trên thị trường chứng khoán, Trung Quốc phá giá nội
tệ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các nước láng giềng, sự thay đổi chính sách tự do
hóa thị trường và xóa bỏ mọi biện pháp điều tiết của nhà nước ở một số quốc gia
hiện nay. Những sự kiện trên phần nào làm ta gợi nhớ về cuộc khủng hoảng tài
chính Đông Nam Á năm 1997 bắt đầu từ Thái Lan.
Hiện nay Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ đặc biệt là thị trường
tài chính, chứng khoán, ngân hàng. Các tổ chức tín dụng đã và đang thu hút một
lượng lớn đầu tư ngoại tệ từ nước ngoài nhưng vẫn không tránh khỏi những rủi ro
tiềm tàng, mặt khác Việt Nam lại có mậu dịch thân thiết với Trung Quốc, những
diễn biến tiêu cực của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian qua khiến nhiều
người lo ngại về những hệ lụy dây truyền.
Vì vậy để trách những hệ lụy và khủng hoảng tái diễn một lần nữa nên
nhóm quyết định chọn đề tài “cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á và tác
động của nó năm 1997” nhằm phân tích tình hình tài chính và nguyên nhân, tác
động của cuộc khủng hoảng Đông Nam Á để hiểu rõ thêm về nó và để có bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam và các nước Đông Nam Á tránh đi vào vết xe đổ một
lần nữa.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu diễn biến và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính Đông
Nam Á năm 1997 và tác động của nó đến các nước Đông Nam Á và rút ra kinh
nghiệm cho Việt Nam.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích tình hình tài chính của các nước Đông Nam Á trước cuộc khủng
hoảng tài chính năm 1997.
Phân tích diễn biến và nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính
Đông Nam Á năm 1997.
1

Phân tích ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đến Việt
Nam, thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
Phạm vi nghiên cứu của đề tài khủng hoảng tài chính Đông Nam Á và ảnh
hưởng của nó tập trung chủ yếu vào tình hình khủng hoảng của các nước trong khu
vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Hàn
Quốc, Việt Nam và một số nước trên thế giới bị ảnh hưởng như Mỹ, Trung Quốc.
1.3.2. Thời gian
Đối tượng nghiên cứu khủng hoảng tài chính Đông Nam Á là cuộc khủng
hoảng tài chính ba năm trước và trong cuộc khủng hoảng của các nước Đông Nam
Á.Tài liệu nghiên cứu là thứ cấp được thu thập theo số liệu thống kê được cấp từ
báo cáo World Economic Outlook (IMF), Word Bank (WB), Niên Giá...
Chương 1
Giới thiệu
1.1. Lý do chọn đề tài
Tình hình tài chính hiện nay đang biến động mạnh nhiều biến cố xảy
ra như “ngày thứ 2 đen tối” trên thị trường chứng khoán, Trung Quốc phá giá nội
tệ làm ảnh hưởng không nhỏ đến các nước láng giềng, sự thay đổi chính sách tự do
hóa thị trường xóa bỏ mọi biện pháp điều tiết của nhà nước một số quốc gia
hiện nay. Những sự kiện trên phần nào làm ta gợi nhớ về cuộc khủng hoảng tài
chính Đông Nam Á năm 1997 bắt đầu từ Thái Lan.
Hiện nay Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ đặc biệt thị trường
tài chính, chứng khoán, ngân hàng. Các tổ chức tín dụng đã đang thu hút một
lượng lớn đầu ngoại tệ tnước ngoài nhưng vẫn không tránh khỏi những rủi ro
tiềm tàng, mặt khác Việt Nam lại mậu dịch thân thiết với Trung Quốc, những
diễn biến tiêu cực của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian qua khiến nhiều
người lo ngại về những hệ lụy dây truyền.
vậy để trách những hệ lụy khủng hoảng tái diễn một lần nữa nên
nhóm quyết định chọn đề tài “cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á tác
động của năm 1997” nhằm phân tích tình hình tài chính nguyên nhân, tác
động của cuộc khủng hoảng Đông Nam Á để hiểu thêm về để bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam các nước Đông Nam Á tránh đi vào vết xe đổ một
lần nữa.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu diễn biến nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính Đông
Nam Á năm 1997 tác động của đến các nước Đông Nam Á rút ra kinh
nghiệm cho Việt Nam.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích tình hình tài chính của các nước Đông Nam Á trước cuộc khủng
hoảng tài chính năm 1997.
Phân tích diễn biến nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng i chính
Đông Nam Á năm 1997.
1
phân tích tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đông nam á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đông nam á - Người đăng: nthoangtrang22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
phân tích tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đông nam á 9 10 283