Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tài chính công ty Kinh Đô

Được đăng lên bởi lubevaca
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA SAU ĐẠI HỌC

==============

Tiểu luận môn Quản trị Tài chính
Đề tài:

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CÔNG TY CP KINH ĐÔ
Sàn : Hose
M. CK : KDC

GVHD : TS Ngô Quang Huân
Học viên : Nguyễn Thị Hồng Điệp
Lớp : K22_ngày 2

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12/2013

Mục lục
PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP KINH ĐÔ .............................................................. 2
I.

S ự hình thành và phát triển................................................................................................... 2

II. Các ngành nghề kinh doanh .................................................................................................. 2
PHẦN II. PHÂN TÍCH VÀ Đ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ....................................... 3
I.

PHÂN T ÍCH TỈ LỆ ................................................................................................................ 3
1.1

Các tỷ lệ tài trợ:..................................................................................................... 3

1.2

Các tỷ lệ đánh giá hiệu quả hoạt động:............................................................... 3

1.3

Các tỷ lệ thanh khoản:.......................................................................................... 4

1.4

Các tỷ lệ đánh giá khả năng sinh lời:.................................................................. 5

1.5

Các tỉ số giá trị thị trường: ................................................................................... 6

II. PHÂN T ÍCH CƠ CẤU........................................................................................................... 6
2.1

Cơ cấu bảng cân đối kế toán:............................................................................... 6

2.2

Cơ cấu lời lỗ:......................................................................................................... 6

1

PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ CTCP KINH ĐÔ
I.

Sự hình thành và phát triển

Kinh Đô được thành lập vào năm 1993 và từ đó trở thành một trong những công ty thực
phẩm lớn nhất Việt Nam với hệ thống 5 công ty, 4 nhà máy sản xuất các loại bánh như bánh
Cookies, Cracker, Bông lan, Bánh mì tươi, Kẹo, Sô-cô-la, Kem, Sữa và yoghurt. Thương hiệu
Kinh Đô được nhiều người biết đến và là một trong 10 thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam.
Từ quy mô chỉ có 70 cán bộ công nhân viên khi mới thành lập, đến nay Kinh Đô đã có
tổng số nhân viên gần 8.000 người. Tổng vốn điều lệ là 1.599 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm
2012 là 4.285 tỷ đồng...
BGIÁO DC ĐÀO TO
TỜNG ĐI HỌC KINH T TP. HCHÍ MINH
KHOA SAU ĐI HỌC
==============
Tiểu luận môn Quản tr Tài chính
Đề tài:
PHÂN CH TÀI CHÍNH
CÔNG TY CP KINH ĐÔ
Sàn : Hose
M. CK : KDC
GVHD : TS Ngô Quang Hn
Hc vn : Nguyễn Th Hng Điệp
Lp : K22_ngày 2
TP. H
Chí Minh, tháng 12/2013
phân tích tài chính công ty Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tài chính công ty Kinh Đô - Người đăng: lubevaca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phân tích tài chính công ty Kinh Đô 9 10 421