Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Thủ Đô

Được đăng lên bởi vunguyenmylinh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

SVTH: Vũ Nguyễn Mỹ Linh

K44H1- Trường Đại học Thương mại

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
STT
1
2
3

Tên bảng
Bảng 1.1: Phân loại doanh nghiệp theo quy mô
Bảng 2.1: Tông hợp ý kiến phỏng vấn chuyên gia
Bảng 2.5: Các yếu tố Chi phí dự án Tòa nhà Hỗn hợp 218 Trần Duy

Số trang
4
25
31

4

Hưng – Công ty Cổ phần Đầu tư SICO
Bảng 2.3: Tình hình cơ cấu tài sản, nguồn vốn Công ty Cổ phần Đầu tư

34

5

SICO
Bảng 2.4: Các hệ số tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư SICO

37

6

Bảng 2.5: Các yếu tố Chi phí dự án Tòa nhà Hỗn hợp 218 Trần Duy

41

Hưng – Công ty Cổ phần Đầu tư SICO
7

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi
nhánh Thủ Đô

21

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kí hiệu viết tắt
DNVVN
NHTM:
NHTMCP
TCDN
BCĐKT
BCKQKD
BCLCTT
VLĐ
VKD
VCSH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Giải thích
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Thương mại cổ phần
Tài chính doanh nghiệp
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Vốn lưu động
Vốn kinh doanh
Vốn chủ sở hữu

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có trên 500.000 DNVVN, Chiếm tới 98% số lượng
doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên gần 2.313.857 tỉ đồng (tương đương 121 tỉ USD), đóng
góp 40% và nếu tính cả 133.000 hợp tác xã, trang trại, cũng như các hộ kinh doanh cá thể thì
khu vực này đóng góp vào tăng trưởng tới 60% GDP. Vì vậy trong tiến trình hội nhập kinh tế
quốc tế, việc phát triển các DNVVN được Đảng và Nhà nước xác định là vấn đề Chiến lược
sống còn. Đẩy mạnh phát triển DNVVN sẽ thúc đẩy sự phát triển cho nền kinh tế, góp phần
quan trọng vào tổng sản phẩm kinh tế quốc dân, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho
nền kinh tế. Điều đó cho thấy việc mở rộng cho vay đối với các DNVVN là vấn đề tất yếu
trong tương lai nên cũng có rất nhiều cơ hội phát triển cho các NHTM để đẩy mạnh và phát
triển phân khúc thị trường dành cho DNVVN. Cơ hội luôn đi kèm với thách thức, thực tế cho
thấy hoạt động cho vay của các NHTM đối với DNVVN cũng tiềm ần những rủi ro mà rủi ro
tín dụng là một vấn đề mà tất cả các NHTM đều phải rất quan tâm. Những rủi rỏ tín dụng mà
ngân hàng có thể gặp phải đến từ nhiều nguyên nhân, song có lẽ nguyên nhân thuộc về chủ
quan của người vay như sử dụng vốn không có hiệu quả, lừa đảo…; và nguyên nhân thuộc về
ngân hàng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… kết hợp với nhau sẽ
gây tổn thất rất lớn cho ngân hàng.
Như vậy, có thể thấy đối với các NHTM rủi ro tín dụng luôn thường trực hơn nữa lại diễn
biến...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Thủ Đô - Người đăng: vunguyenmylinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Phân tích tài chính của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Thủ Đô 9 10 11