Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4652 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

Trang 1

SINHVIENNGANHANG.COM

Lời mở đầu:
Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới hoạt động ngân hàng trở nên thông
dụng và hệ thống ngân hàng đã được hình thành bao gồm nhiều ngân hàng với những
hoạt động và chức năng khác nhau.
Trong một nền kinh tế nhu cầu tín dụng thường xuyên phát sinh do các do các
doanh nghiệp luôn tìm cách phát triển mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đổi mới
các phương tiện vận chuyển.
Đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhu cầu vốn rất lớn trong lúc
các nhà kinh doanh chưa tích lũy được nhiều, chưa có thời gian để tích lũy vốn, tâm lý
đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp của công chúng còn rất hạn chế. Do vậy đầu tư
vào các doanh nghiệp mới chủ yếu là dựa vào vốn tự có của các nhà kinh doanh và
phần còn lại chủ yếu là nhờ vào sự tài trợ của hệ thống ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng thương mại là hệ thống kinh doanh tiền tệ có kinh nghiệm
trong việc nắm bắt thị trường, có kinh nghiệm thẩm định các dự án vì vậy việc các
ngân hàng thương mại tài trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa đảm bảo lợi ích của các
doanh nghiệp trong quan hệ thanh toán với khách hàng, thông tin cần thiết cho khách
hàng..
Nhận thức được tầm quan trọng của ngân hàng đối với sự phát triển của nền
kinh tế của mỗi quốc gia nên em đã tìm hiểu hoạt động cho vay tại Chi Nhánh Ngân
Hàng Công Thương Đà Nẵng với đề tài: “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối
với doanh nghiệp ngoài quốc doanh”.
Đề tài: “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài
quốc doanh” này chỉ là một phần rất nhỏ trong rất nhiều nghiệp vụ của ngân hàng.
Qua chuyên đề này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo
trường Đại Học Kinh Tế, Khoa Tài Chính- Ngân Hàng đặc biệt là cô Trịnh Thị Trinh
và các anh chị trong NHCT Đà Nẵng.
Tuy nhiên, do thời gian và năng lực có hạn nên chuyên đề này khó tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong thầy cô giáo và các bạn thông cảm và góp ý kiến để
chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2005.
Sinh viên:
Nguyễn Thị Thu Mỵ

Chuyên đề tốt nghiệp

Trang 2

SINHVIENNGANHANG.COM

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và tín dụng
ngân hàng
I. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng:
1. Khái niệm tín dụng:
Tín dụng là sự chuyển nhượng một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử
dụng để sau một khoảng thời gian nhất định thì sẽ thu về một lượng giá trị lớn hơn
lượng giá trị ban đầu.
2. Nguyên tắc tín dụng: gồm có 3 nguyên tắc sau:
-Nguyên tắc hoàn trả:...
Chuyên đề tốt nghiệp Trang 1 SINHVIENNGANHANG.COM
Lời mở đầu:
Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới hoạt động ngân hàng trở nên thông
dụng hệ thống ngân hàng đã được hình thành bao gồm nhiều ngân hàng với những
hoạt động và chức năng khác nhau.
Trong một nền kinh tế nhu cầu tín dụng thường xuyên phát sinh do các do các
doanh nghiệp luôn tìm cách phát triển mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đổi mới
các phương tiện vận chuyển.
Đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhu cầu vốn rất lớn trong lúc
các nhà kinh doanh chưa tích lũy được nhiều, chưa thời gian để tích y vốn, tâm
đầu trực tiếp vào c doanh nghiệp của công chúng còn rất hạn chế. Do vậy đầu
vào các doanh nghiệp mới chủ yếu dựa vào vốn tự của các nhà kinh doanh
phần còn lại chủ yếu là nhờ vào sự tài trợ của hệ thống ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng thương mại hệ thống kinh doanh tiền tệ kinh nghiệm
trong việc nắm bắt thị trường, kinh nghiệm thẩm định các dự án vậy việc các
ngân hàng thương mại tài trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa đảm bảo lợi ích của các
doanh nghiệp trong quan hệ thanh toán với khách hàng, thông tin cần thiết cho khách
hàng..
Nhận thức được tầm quan trọng của ngân hàng đối với sự phát triển của nền
kinh tế của mỗi quốc gia nên em đã m hiểu hoạt động cho vay tại Chi Nhánh Ngân
Hàng Công Thương Đà Nẵng với đề tài: “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối
với doanh nghiệp ngoài quốc doanh”.
Đề tài: “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài
quốc doanh” này chỉ một phần rất nhỏ trong rất nhiều nghiệp vụ của ngân hàng.
Qua chuyên đề y, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo
trường Đại Học Kinh Tế, Khoa Tài Chính- Ngân Hàng đặc biệt là Trịnh Thị Trinh
và các anh chị trong NHCT Đà Nẵng.
Tuy nhiên, do thời gian năng lực có hạn nên chuyên đề y khó tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong thầy giáo các bạn thông cảm góp ý kiến đ
chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2005.
Sinh viên:
Nguyễn Thị Thu Mỵ
Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 9 10 702