Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuy Phước – Bình Định

Được đăng lên bởi colen
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chi nhánh huyện Tuy Phước – Bình Định

GVHD: Th.sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng
SV thực hiện: Trương Thị Hồng Nhung
Lớp: NH1A4

Bình Định, tháng

năm

Phần Mở Đầu
Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam là thị trường rộng lớn, là khu vực
kinh tế giàu tiềm năng. Nhưng địa bàn này cũng là nơi chứa đựng cảnh đói
nghèo, lạc hậu. Đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào thiểu số.
Khi hoạch định chiến lược Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
Đảng ta đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển
toàn diện nông lâm, ngư nghiệp, gắn liền với công nghiệp chế biến nông lâm
thủy sản, phát triển công nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
Do đó vốn tín dụng dành cho công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn là hết sức
bức xúc và cấp thiết, và cũng là vấn đề chung cho toàn hệ thống ngân hàng, nhất
là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Hòa chung với sự phát triển của ngành ngân hàng. Chi nhánh
NHNo&PTNT huyện Tuy Phước đã và đang cố gắng để đạt được yêu cầu phát
triển kinh tế – xã hội của địa phương, là chiếc cầu nối giữa nơi thừa vốn và nơi
thiếu vốn, trở thành trung tâm tiền tệ lẫn cả về chất lượng và số lượng. Để đáp
ứng kịp thời nguồn vốn cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là nông dân trên địa
bàn huyện Tuy Phước, đồng thời mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thì đây là
điều được cán bộ nhân viên ngân hàng quan tâm. Vì những lý do trên nên em
chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT huyện Tuy
Phước” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Báo cáo này
được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng cùng Cán
bộ nhân viên Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Tuy Phước.
Với thời gian thực tập không dài, dù có nhiều cố gắng song do kiến thức
và kinh nghiệm còn hạn chế nên trong quá trình xây dựng báo cáo không tránh
khỏi sự thiếu sót. Kính mong sự đánh giá góp ý chân thành của lãnh đạo Ngân
hàng, của Quý Thầy, Cô để Em hiểu thêm, hoàn thiện những kiến thức thực tiễn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Bình Định, ngày tháng năm 2010.
Người viết

Trương Thị Hồng Nhung

Phần Nội Dung

Chương 1: Cơ sở lí luận về tín dụng và tín dụng ngân hàng:
1.1 Khái niệm:
1.1.1Khái niện chung về tín dụng:
Tín dụng là sự chuyển nhượng một lượng giá trị từ người sở hữu sang
người sử d...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chi nhánh huyện Tuy Phước – Bình Định
GVHD: Th.sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng
SV thực hiện: Trương Thị Hồng Nhung
Lớp: NH1A4
Bình Định, tháng năm
Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuy Phước – Bình Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuy Phước – Bình Định - Người đăng: colen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tuy Phước – Bình Định 9 10 103