Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn thị xã Cẩm Phả

Được đăng lên bởi Thắng Nguyễn Văn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3908 lần   |   Lượt tải: 17 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Bước sang thế kỷ mới, một mặt nền kinh tế dần được cải thiện, một mặt luật
doanh nghiệp có hiệu lực cùng với các chính sách của nhà nước về chính sách phát
triển kinh tế trong nước và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư nên ngày càng
nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở rộng kinh doanh, nhu cầu về vốn cho nền
kinh tế đã tăng lên. Hiện nay ở nước ta, thị trường vốn chưa phải là kênh phân bổ vốn
một cách có hiệu quả của nền kinh tế do đó vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của nền kinh tế vẫn phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) với những lợi thế về mạng lưới, đối tượng khách
hàng của các NHTM không phải chỉ là các công ty, doanh nghiệp, mà cả tư nhân, hộ cá
thể. Một mặt họ là những người có quan hệ tín dụng (cụ thể là vay tiền ngân hàng với
nhiều mục đích khac nhau) với ngân hàng, mặt khác họ là người gửi tiết kiệm (là nơi
cung ứng nguồn vốn huy động cho ngân hàng) chính vì thế mà các NHTM trở thành
kênh cung ứng vốn hữu hiệu cho nền kinh tế, do đó vốn tín dụng ngân hàng trong giai
đoạn hiện nay là rất cần thiết, quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đã và đang khẳng
định vị trí vai trò của các NHTM, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và
mở rộng cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và cung cấp các dịch vụ ngân hàng
cho nền kinh tế và dân cư. Việc làm này của các NHTM đã tạo điều kiện cho các thành
phần kinh tế đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị hiện đại hóa công nghệ, mở
rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hóa_hiện đại hóa đất nước cũng
như góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.
Trong đó, Quảng Ninh là một Tỉnh ven biển thuộc vùng đông bắc Việt Nam,
tuy phát triển đa dạng nhiều ngành nghề nhưng Quảng Ninh có thế mạnh về phát triển
nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Công nghiệp chế biến nông_thủy sản
đang được đầu tư vốn trang bị công nghệ hiện đại sẽ giúp Quảng Ninh đẩy nhanh tốc
độ tăng trưởng kinh tế đồng thời góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng khai
thác và phát huy tốt những lợi thế của tỉnh. Kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong năm
vừa qua phát triển khá, các khu vực sản suất đều tăng đặc biệt là xuất khẩu và phát
triển công nghiệp_tiểu thủ công nghiệp. Sự phấn đấu ra sức khắc phục các bất lợi, tập

1

trung khai thác các thế mạnh và lợi thế của tỉnh nhà đã đem lại thành quả lớn, đạt tốc
độ tăng tưởng cao. Một trong những đóng góp tích cực vào thành quả này là hoạt động
của hệ thố...
LỜI MỞ ĐẦU
Bước sang thế k mới, một mặt nền kinh tế dần được cải thiện, một mặt luật
doanh nghiệp hiệu lực cùng với các chính sách của nhà nưc về chính sách phát
triển kinh tế trong nước và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư nên ngày càng
nhiều doanh nghiệp được thành lập mrộng kinh doanh, nhu cầu về vốn cho nền
kinh tế đã tăng lên. Hiện nay ở nước ta, thtrường vốn chưa phảinh phân bổ vốn
một cách có hiệu quả của nn kinh tế do đó vốn đầu cho hoạt động sản xuất kinh
doanh của nn kinh tế vẫn phải da o nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng.
Các ngân ng thương mại (NHTM) với những lợi thế về mng lưới, đối tượng khách
hàng của các NHTM không phải chỉ là các công ty, doanh nghiệp, mà cả tư nhân, hộ cá
thể. Một mặt họ là những ngườiquan hệ tín dụng (cụ thểvay tiền ngân hàng với
nhiều mục đích khac nhau) với ngân hàng, mặt khác họ người gửi tiết kiệm (là nơi
cung ng nguồn vốn huy động cho ngân hàng) chính thế các NHTM trở thành
kênh cung ng vốn hữu hiệu cho nền kinh tế, do đó vốn tín dụng ngân ng trong giai
đoạn hiện nay là rất cần thiết, quá trình đổi mới kinh tếViệt Nam đã và đang khẳng
định vị trí vai trò của các NHTM, với những nghiệp vụ không ngừng được cải thiện và
mở rộng cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cung cấpc dịch vụ ngân hàng
cho nền kinh tế và dân cư. Việc m này của các NHTM đã tạo điều kiện cho các thành
phần kinh tế đẩy mạnh đầu sản xuất, đổi mới thiết bị hiện đại a công nghệ, m
rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện công nghiệp hóa_hiện đại hóa đất nước cũng
như góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.
Trong đó, Quảng Ninh một Tỉnh ven biển thuộc vùng đông bắc Việt Nam,
tuy phát triển đa dạng nhiều ngành nghề nhưng Quảng Ninh có thế mạnh về phát triển
nông nghiệp, nuôi trồng chế biến thủy sản. Công nghiệp chế biến nông_thủy sản
đang được đầu vốn trang bị công nghệ hiện đại sẽ giúp Quảng Ninh đẩy nhanh tốc
độ tăng trưởng kinh tế đồng thời góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng khai
thác và phát huy tốt những lợi thế của tỉnh. Kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong năm
vừa qua phát triển khá, các khu vực sản suất đều tăng đặc biệt xuất khẩu phát
triển công nghiệp_tiểu thủ công nghiệp. Sự phấn đấu ra sức khắc phục các bất lợi, tập
1
Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn thị xã Cẩm Phả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn thị xã Cẩm Phả - Người đăng: Thắng Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn thị xã Cẩm Phả 9 10 320