Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Được đăng lên bởi koolish994
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN MÔN : PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

ĐỀ TÀI :LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)

MỤC LỤC
MỤC LỤC

3.tỷsuấtsinhlợicủ
2.MôhìnhCAPM

1.Lýthuyếtthịtrườ
nghiệuquả

amộtkhoảnđầutư

1.Lýthuyếtthịtrườnghiệuquả:
1.1.Kháiniệmthịtrườnghiệuquả:
Năm1953,lầnđầutiênMaurice
Kendallđãsửdụngmáytínhtrongphântíchcácgiaodịchcổphiếuvàđưarakếtluậ
ngiácổphiếuthayđổingẫunhiên,khôngcóquyluậtvàkhôngthểdựđoánđược.K
ếtluậnnàyđặtnềnmóngcholýthuyếtthịtrườngcóhiệuquả.
Theohọcthuyếtnày,thịtrườngcóhiệuquảbaogồm3chỉtiêu:phânphốihiệuquả,
hoạtđộnghiệuquả,thôngtinhiệuquả.Mộtthịtrườngđượccoilàhiệuquảhoànto
ànkhinóđồngthờiđạtđượchiệuquảtrêncả3mặttrên.

Thịtrườngđượccoilàcóhiệuq

uả:

Vềmặthoạtđộng:

•

cácchiphígiaodịchtrongthịt
rườngđượcquyếtđịnhtheoq
uyluậtcạnhtranh

•
•

hiệuquảkhibằng0
(khôngthểxảyra)

vềmặtphânphối:cácnguồ

đượcđặttrongmôitrườngcạ

ntàinguyênkhanhiếmđượcs

nhtranhgiữacácnhàtiếpthịv

ửdụngtốtnhấtĐốivớithịtrườ

ànhàmôigiớikiếmlợinhuận

ngvốnvàTTCK,vaitròcủan

thôngthường

ólàphânphốicácnguồnvốnc
óthểđầutưsaochocóhiệuquả
nhất.

Vềmặtthôngtin:thịgiáhiện
hànhphảnánhđầyđủvàtứct
hờitấtcảcácthôngtincóảnh
hưởngtớithịtrường

Khinóitớithịtrườnghiệuquảthìđồngnghĩa
vớiquanđiểmlàthịtrườnghiệuquảvềmặtth
ôngtin

Từđó,giảthiếtvềthịtrườnghiệuquảđượcphátbiể
unhưsau:Thịtrườnghiệuquảlàthịtrườngtrongđ
ógiácảcủachứngkhoánđãphảnánhđầyđủ,tứct
hờicácthôngtinhiệncótrênthịtrường.

1.2.Cáchìnhtháicủathịtrườnghiệuquả

Hìnhtháimạnh
Hìnhtháitrungbì
Hìnhtháiyếu

nh

Xuấthiệnvớigiảthiết:giácảcủachứngkhoánđãphảnánhđầyđủvàkịpthờinhữngthôngtintrongquá
khứvềgiaodịchcủathịtrườngnhưkhốilượnggiaodịch,giácảchứngkhoán…

1.2.1
1.2.1 HÌNH
HÌNH THÁI
THÁI
YẾU
YẾU CỦA
CỦA THỊ
THỊ
TRƯỜNG
TRƯỜNG

Khidạnghìnhtháiyếucủathịtrườngtồntạithìcácnhàphântíchkỹthuậttrởnênbịvôhiệuh
óa.

Cácthôngtintrongquákhứkhôngcótácdụngdựđoánchotươnglai,nếucónósẽđượckhai
tháctriệtđể=>giátrởvềtrạngtháicânbằng

1.2.2Hìnhtháitrungbìnhcủathịtrường

NhữngthôngtintrongquákhứNhữngthôn
gtincơbảncủacôngtymàcôngchúngđầutư
cóthểdễdàngthuđượcnhưnănglựcsảnxuất

Hìnhtháinàynhậnđịnh:giácảcủac
hứngkhoánđãphảnánhtấtcảnhữn

,chấtlượngquảnlý,bảngtổngkếttàisản,bíq
uyếtsảnxuất…
Nhữngthôngtincầnthiếtcủacácđốithủcạn

gthôngtinliênquanđếncôngtyđượ

htranhvànhữngdựđoánkhácvềhoạtđộngv

ccôngbốrađốivớicôngchúng

àtìnhhìnhtàichính…
đềuđượcphảnánhtronggiácổphiếu

Nếuhìnhtháitrungbìnhcủat
hịtrườngtồntại,khôngcóhìn
hthứcphântíchnàocókhảnă
ngđemlạichonhàđầutưlợin
huậnsiêungạchnếuviệcphâ
ntíchchỉdựatrênnhữngsốliệ
utừnguồnđược...
TIU LUN MÔN : PHÂN TÍCH ĐU TƯ CHNG KHOÁN
Đ TI :LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)
Phân tích và đầu tư chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và đầu tư chứng khoán - Người đăng: koolish994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phân tích và đầu tư chứng khoán 9 10 483