Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và đầu tư chưng khoán _ phân tích ngành

Được đăng lên bởi phamthingocmylk-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích ngành

GVHD: Nguyễn Thành Trung

Nội dung:
Phần I: Kinh tế vĩ mô
A. Kinh tế vĩ mô năm 2013
B. Kinh tế vĩ mô năm 2014
Phần II: Phân tích ngành
Phần III: Phân tích ngành
Phần IV: Nhận xét quá trình phân tích
Phần V: Tài liệu tham khảo

Nhóm 11

Trang 1

Phân tích ngành

GVHD: Nguyễn Thành Trung

KINH TẾ VĨ MÔ
A. KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2014
Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2013, tăng trưởng GDP đạt 5,42%, thấp hơn
mục tiêu 5,5% nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012. Mặc dù tăng trưởng
dưới 6% nhưng tín hiện phục hồi đã xuất hiện, năm 2013 là năm mà nền kinh tế vĩ mô
cơ bản giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, sản xuất công nghiệp có dấu
hiệu phục hồi dần, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu tăng nhanh,
cân đối thương mại theo hướng tích cực, tăng trưởng tín dụng vào những tháng cuối
năm có những cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư nước ngoài có nhiều chuyển biến tích
cực. Một số chỉ tiêu của kinh tế vĩ mô năm 2013 như sau:
 Tốc độ tăng GDP đã được cải thiện từng quý (Quý I tăng 4,76%, Quý II tăng 5,00%,

Quý III tăng 5,54%, Quý IV tăng 6,04%) trong đó khu vực dịch vụ tiếp tục là khu
vực đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế (+6,56%,
đóng góp 2,85 điểm phần trăm) với mức tăng của một số ngành chiếm tỷ trọng
lớn: Ban buôn bán lẻ (+6,52%), dịch vụ lưu trú và ăn uống (+9,91%), hoạt động tài
chính – ngân hàng – bảo hiểm (+6,89%).

Nguồn: CEIC
 Lạm phát đạt mục tiêu dưới 7%: lạm phát chỉ tăng 6,04%, mức tăng thấp nhất

trong vòng 10 năm qua. Nghịch lý Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 nằm ở
mức tăng mạnh vào quý III và giảm tốc rất nhanh trong quý IV. Đóng góp lớn nhất
vào mức tăng chung cả năm 2013 là các nhóm:
- Thuốc và dịch vụ y tế: +1,1% do 17 tỉnh, thành phố điều chỉnh giá dịch
Nhóm 11

Trang 2

Phân tích ngành

GVHD: Nguyễn Thành Trung

vụ y tế trong năm;
- Giáo dục: +0,7% do lộ trình tăng học phí tiếp diễn;
- Điện: +0,25% do giá điện điều chỉnh tăng 10% năm 2013;
- Xăng dầu: +0,08% do những lần điều chỉnh tăng/giảm trong năm

Nguồn
 Mặt bằng
mức

MSBS
lãi suất giữ

thấp

trong cả năm

2013: sau khi Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 08/2013/TT-NHNN vào
cuối tháng 3/2013 thì lãi suất trên thị trường đã giảm mạnh về mức trần 7,5%/năm
đối với kỳ hạn từ 1-12 tháng, Mặc dù đặt ra mức tăng trưởng tín dụng 12%, nhưng
tính đến khoảng giữa tháng 12, tín dụng toàn hệ thống mới chỉ tăng 9% so với cuối
năm 2012 trong khi tăng trưởng huy động đã đạt 15%.

Nguồn:
CEIC
 Tỷ giá tiếp tục ổn định: Sau gần 2 ...
Phân tích ngành GVHD: Nguyễn Thành Trung
Nội dung:
Phần I: Kinh tế vĩ mô
A. Kinh tế vĩ mô năm 2013
B. Kinh tế vĩ mô năm 2014
Phần II: Phân tích ngành
Phần III: Phân tích ngành
Phần IV: Nhận xét quá trình phân tích
Phần V: Tài liệu tham khảo
Nhóm 11 Trang 1
Phân tích và đầu tư chưng khoán _ phân tích ngành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và đầu tư chưng khoán _ phân tích ngành - Người đăng: phamthingocmylk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích và đầu tư chưng khoán _ phân tích ngành 9 10 718