Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Được đăng lên bởi ry-na
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Đề tài : Đầu Tư Danh Mục
GVHD : Ths.Vũ Thanh Tùng
Nhóm TH : Nhóm 10
1

DANH SÁCH NHÓM 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2

Nguyễn Hoàng Anh
Phạm Văn Cảnh
La Thị Dung
Nguyễn Thị Nam Duyên
Thái Thị Trúc Ly
Lê Tuấn Vũ
Nang Xem Vi Na Ry

Nội Dung Chính
Đầu Tư Danh Mục

3

Xác định lựa chọn chứng khoán trong rổ chứng
khoán.

GIL

4

Danh mục
đầu
tư

SBT

Bảng 1: Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn
của tỷ suất lợi nhuận 4 cổ phiếu trên sàn HOSE (đơn vị: %)

5

E(R)

σ2

σ

GIL

0,0965

0,0398

1,9941

SBT

0,0974

0,0533

2,3085

HRC

0,0825

0,0361

1,9006

DHG

0,0654

0,0216

1,4694

Cả 4 cổ phiếu GIL, SBT, HRC, DHG đều có tỷ suất
lợi nhuận kỳ vọng dương. Vì vậy, có thể đầu tư vào 4 cổ
phiếu này.
 Trong 4 cổ phiếu GIL, SBT, HRC, DHG, không có cổ
phiếu nào có tỷ suất lợi nhuận cao mà độ lệch chuẩn
lại thấp hơn các cổ phiếu còn lại. Như vậy, trong danh
mục đầu tư gồm 4 cổ phiếu này không xảy ra hiện
tượng thống trị. Do đó, danh mục gồm 4 cổ phiếu GIL,
SBT, HRC và DHG là chấp nhận được.

6

Bảng 2: Ma trận hiệp phương sai của tỷ suất lợi nhuận
giữa các cổ phiếu:
GIL
SBT
HRC
DHG

7

GIL

0,0398

0,0124

0,0105

0,0030

SBT

0,0124

0,0533

0,0099

0,0051

HRC

0,0105

0,0099

0,0361

0,0048

DHG

0,0030

0,0051

0,0048

0,0216

Bảng 3: Ma trận hệ số tương quan (ρ) của tỷ
suất lợi nhuận giữa các cổ phiếu

8

GIL

SBT

HRC

DHG

GIL

1

0,2703

0,2762

0,1017

SBT

0,2703

1

0,2252

0,1494

HRC

0,2762

0,2252

1

0,1710

DHG

0,1017

0,1494

0,1710

1

I
Hiệp
phương
sai
của mỗi
cặp chứng
khoán
đều có giá
trị dương

II
Hệ số
tương
quan của
mỗi cặp
chứng
khoán đều
dương và
<1

Chứng tỏ tỷ suất sinh lời của các cặp chứng khoán có quan hệ cùng chiều.
9

Với giả định là nhà đầu tư đưa ra quyết định
đầu tư chỉ dựa trên tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng
và rủi ro của tài sản đầu tư thì nhà đầu tư sẽ
thích đầu tư vào danh mục có rủi ro thấp nhất
tương ứng với một tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng
xác định trước.

10

Hình1: Đường biên phương sai bé nhất và
đường biên hiệu quả

Sau khi xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu quả,
nhà đầu tư sẽ chọn từ tập hợp này một danh mục đầu tư
tối ưu phù hợp với đặc điểm ngại rủi ro của họ.
11

Đánh Giá Danh Mục Đầu Tư
Thiế
t
phươ lập
n
trình g
đ ườ
n
trườ g thị
ng v
(CM ốn
L)

12

Xác định tỷ
trọng đầu tư
từng chứng
khoán trong
danh mục đầu tư

lập
t
ế
i
Th
rình
t
g
ơn
phư ng thị
đườ chứng
ng ML)
ờ
ư
r
t
n (S
á
o
kh

Xác định tỷ trọng đầu tư từng chứng
khoán trong danh mục đầu tư

.

13

Tên cổ ...
PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Đề tài : Đầu Tư Danh Mục
GVHD : Ths.Vũ Thanh Tùng
Nhóm TH : Nhóm 10
1
Phân tích và đầu tư chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và đầu tư chứng khoán - Người đăng: ry-na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích và đầu tư chứng khoán 9 10 841