Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng

Được đăng lên bởi Thanh Tịnh Đỗ
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cho vay của tổ chức tín dụng
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP
LUẬT ĐIỀU
CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
1. Khái quát về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng.
1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng.
Cho vay hiện tượng kinh tế khách quan, xuất hiện khi trong hội loài
người có tình trạng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn. Khái niệm cho vay, theo
định nghĩa chung nhất được hiểu việc một người thỏa thuận để cho người
khác được quyền sử dụng tài sản của mình (vật cùng loại) trong một thời gian
nhất định với điều kiện có hoàn trả, dựa trên cơ sở sự tín nhiệm của mình đối với
người đó.
Theo quy đnh của pháp luật, cho vay được định nghĩa tại khoản 16 Điều 4
Luật các tổ chức tín dụng 2010 “cho vay hình thức cấp tín dụng, theo đó bên
cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào
mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc
có hoàn trả cả gốc và lãi”.
Cho vay theo quy đnh của pháp luật chính một trong những hình thức
cấp n dụng của các tổ chức tín dụng hiện nay, một hoạt động mang tính
chất nghề nghiệp kinh doanh các tổ chức tín dụng. Khi thực hiện hoạt động cấp
tín dụng cho khách hàng của mình, các tổ chức tín dụng sẽ giao cho khách hàng
một khoản tiền nhất định hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền nhất
định để sử dụng theo hợp đồng tín dụng đã được kết giữa các bên để khách
hàng sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên
tắc là hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
* Đặc điểm hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng:
- Thứ nhất, trong hoạt động cho vay thì luôn luôn xuất hiện hai bên chủ thể tham
gia vào hoạt động cho vay đó là chủ thể đi vay chủ thể cho vay. Trong quan
hệ cho vay này tchủ thể cho vay chínhcác t chức n dụng được phép cấp
tín dụng theo quy đnh của pháp luật, và chủ thể đi vay là các khách hàng có nhu
cầu vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
1
Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng - Người đăng: Thanh Tịnh Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng 9 10 977