Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Được đăng lên bởi elfspencerlee
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG3
(NHÓM 15)

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
NỘI DUNG:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PHƯƠNG PHÁP & CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.
VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU & LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.
TỔNG KẾT & SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TRONGNGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.
DỮ LIỆU & THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH.
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH.
GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM ĐỊNH TÍNH.
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH.

1.1

1.

Phươngpháp&côngcụ
nghiêncứuđịnhtính

 Nghiêncứuđịnhtínhlàphươngpháptiếpcậnnhằmtìmcáchmôtảvàphântíchđặcđiểmcủanhómđốitượngtừquanđ
iểmcủanhànghiêncứu.

 Dữliệutrongnghiêncứuđịnhtínhthườngphổbiếnhơndướidạngchữ(môtảtínhchất,đặcđiểm…)hơnlàdạngsố(m
ôtảcácgiátrịđolườnghoặcthứnguyên…).

1.2

Nghiêncứuđịnhtínhthườngđượcthiếtkếvàthựchiệntrênmộtchiếnlượcnghiêncứulinhhoạt,mềmdẻovàcótínhhệt
hống.

Phươngphápnàychophéppháthiệnnhữngchủđềquantrọngmàcácnhànghiêncứucóthểchưabaoquátđượctrướcđó
.

Trongnghiêncứuđịnhtính,mộtsốcâuhỏinghiêncứuvàphươngphápthuthậpthôngtinđượcchuẩnbịtrước,nhưngch
úngcóthểđượcđiềuchỉnhchophùhợpkhinhữngthôngtinmớixuấthiệntrongquátrìnhthuthập.

1.3

 Haicôngcụchỉdùngđểthuthậpdữliệuđịnhtínhđólàthảoluậntayđôi(in-depth interviews)vàthảoluậnnhóm( focus
groups).Quansát(observations)cóthểthuthậpdữliệuđịnhtínhvàđịnhlượng.

 Côngcụđôikhiđượcxemnhưlàphươngpháp(vd,thảoluậnnhóm;vd,Kitzinger1994)vàngượclại(vd,phươngphápt
ìnhhuống:thuthậpdữliệubằngcáctínhhuốngcụthể).

2.1

2.Vấnđề,mụctiêu&lýthuyết
trongnghiêncứuđịnhtính

 Khixácđịnhvấnđềnghiêncứuvàđưaramụctiêucầnbiệnluậnlídodẫnđếnviệcsửdụngphươngphápđịnhtính.Vấnđ
ềnghiêncứuđượcxuấtpháttừdữliệuvàsauđóđượcsosánhlạivớilýthuyết.

2.2

 Mụctiêucủanghiêncứuđịnhtínhlàxâydựnglýthuyếtkhoahọctheoquitrìnhquinạp.
 Trongnghiêncứuđịnhtính,lýthuyếtđượcsửdụngrấtlinhhoạt.

3

3.Tổngkết&sửdụnglýthuyết
trongnghiêncứuđịnhtính

 Tổngkếtlýthuyếtcũnggópphầnquantrọngtrongviệcsosánhvớikếtquảnghiêncứu.Quantrọngnhấtlàlýthuyếtsẽhư
ớngdẫnvềnhucầuthựchiệnnghiêncứuđịnhtính.

 Lýthuyếtđượcsửdụngtrongsuốtquátrìnhnghiêncứuđịnhtính.Quátrìnhnghiêncứuđịnhtínhluônluônlàquátrìnhtư
ơngtácgiữanhànghiêncứu,dữliệuvàlýthuyếtđangxâydựng.

4.1

4.Dữliệu&thuthậpdữliệu
địnhtính

 Nghiêncứuđịnhtínhlà1dạngnghiêncứukhámphátrongđódữliệuđượcthuthậpởdạngđịnhtính.
 Côngcụchínhtrongthuthậpdữliệulàquansát,thảoluậntayđôivàthảoluậnnhóm(Krueger 1998a,Schostak2006).
 Nhànghiêncứuthamgiachủđộngtrongquátrìnhthuthậpdữliệutạihiệntrườngvàlàngườitrựctiếpthựchiện,ngườiđiề
ukhiểnchươngtrình.

4.2

Bảnchấtdữliệu
trongnghiêncứuđịnhtính

 Dữliệutrongn...
CHƯƠNG3
(NHÓM 15)
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ - Người đăng: elfspencerlee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ 9 10 650