Ktl-icon-tai-lieu

Phương thức cho vay từng lần

Được đăng lên bởi Hqt Quỳnh Trâm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương thức cho vay từng lần :Là một phương thức cho vay mà mỗi lần vay khách
hàng và tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết và kí kết hợp đồng tín dụng.
Đối tượng áp dụng:
_Khách hàng có nhu cầu và đề nghị vay vốn từng lần
_Khách hàng có nhu cầu vay vốn không thường xuyên hoặc khách hàng mà ngân
hàng xét thấy cần thiết phải áp dụng cho vay từng lần để giám sát kiểm tra quản lý
việc sử dụng vốn vay chặt chẽ an toàn.
Đặc điểm:Khách hàng xin vay món nào là phải làm hồ sơ món đó.Như vậy nếu KH
có nhu cầu vay nhiều món thì phải làm nhiều hồ sơ.
Ưu điểm: Phương thức này là linh hoạt trong quá trình sử dụng vốn của ngân hàng.
Khi nào khách hàng có nhu cầu vay vốn, ngân hàng mới xem xét đáp ứng (mỗi lần
vay ngân hàng đều định thời hạn cho khoản vay đó, đến thời hạn trả nợ người vay
phải có trách nhiệm trả nợ ngân hàng). Do đó, qua phương thức cho vay này ngân
hàng kiểm tra chặt chẽ được từng món vay, tính toán được hiệu quả kinh tế của
từng đối tượng cho vay từ đó đảm bảo được khả năng an toàn vốn cho ngân hàng.
Nhược điểm: Cho vay từng lần thủ tục rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người
vay. Mỗi lần vay tiền, người vay phải làm đơn xin vay gửi tới ngân hàng xem xét
quyết định cho vay.

Lưu ý:Nếu đối tượng vay vốn có vòng quay nhanh thì doanh nghiệp sẽ sử dụng
món vay đó vào nhiều mục đích mà ngân hàng không kiểm soát được điều này gây
nên tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ, ảnh hưởng
đến nguồn vốn của ngân hàng.

...
Phương thức cho vay từng lần :Là một phương thức cho vay mà mỗi lần vay khách
hàng và tổ chức tín dụng làm thủ tục vay vốn cần thiết và kí kết hợp đồng tín dụng.
Đối tượng áp dụng:
_Khách hàng có nhu cầu và đề nghị vay vốn từng lần
_Khách hàng có nhu cầu vay vốn không thường xuyên hoặc khách hàng mà ngân
hàng xét thấy cần thiết phải áp dụng cho vay từng lần để giám sát kiểm tra quản lý
việc sử dụng vốn vay chặt chẽ an toàn.
Đặc điểm:Khách hàng xin vay món nào là phải làm hồ sơ món đó.Như vậy nếu KH
có nhu cầu vay nhiều món thì phải làm nhiều hồ sơ.
Ưu điểm: Phương thức này là linh hoạt trong quá trình sử dụng vốn của ngân hàng.
Khi nào khách hàng có nhu cầu vay vốn, ngân hàng mới xem xét đáp ứng (mỗi lần
vay ngân hàng đều định thời hạn cho khoản vay đó, đến thời hạn trả nợ người vay
phải có trách nhiệm trả nợ ngân hàng). Do đó, qua phương thức cho vay này ngân
hàng kiểm tra chặt chẽ được từng món vay, tính toán được hiệu quả kinh tế của
từng đối tượng cho vay từ đó đảm bảo được khả năng an toàn vốn cho ngân hàng.
Nhược điểm: Cho vay từng lần thủ tục rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho người
vay. Mỗi lần vay tiền, người vay phải làm đơn xin vay gửi tới ngân hàng xem xét
quyết định cho vay.
Lưu ý:Nếu đối tượng vay vốn có vòng quay nhanh thì doanh nghiệp sẽ sử dụng
món vay đó vào nhiều mục đích mà ngân hàng không kiểm soát được điều này gây
nên tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ, ảnh hưởng
đến nguồn vốn của ngân hàng.
Phương thức cho vay từng lần - Người đăng: Hqt Quỳnh Trâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương thức cho vay từng lần 9 10 493